Mit is jelent az önellenőrzés?


Az önellenőrzés lehetőséget ad az adózónak arra, hogy javítsa saját adóbevallását, ha az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást nem megfelelően állapította meg vagy számítási hibát vétett. Ezzel a módszerrel saját javára és terhére is módosíthatja a korábban benyújtott szja-bevallását.
 


Mikor alkalmazható az önellenőrzés?


Az önellenőrzés akkor alkalmazható, ha az adózó tévedett. Abban az esetben, ha csak rosszul mérlegelte a körülményeket, és a törvényben megengedett választási lehetőséggel jogszerűen élt, akkor korábbi döntését önellenőrzéssel nem változtathatja meg.
A legfontosabb, hogy az önellenőrzés jogával csak már benyújtott bevallás esetén lehet élni, tehát ezzel a módszerrel nem pótolható, ha elmulasztottuk a bevallás benyújtását.
Önellenőrzés esetén több, mint 1000 Ft-os eltérésnek kell lennie az eredeti és a helyesbített összeg között, és olyan adatokra és időszakokra, melyek a NAV vizsgál, nem nyújtható be önellenőrzés.
 


Hogyan kell az önellenőrzést benyújtani?


Önellenőrzési szándékunkat be lehet jelenti a NAV felé, megjelölve, hogy mely időszakra, és mely adónem tekintetében szeretnénk önellenőrzést végezni. Ez nem kötelező, de bejelentés esetén az adóhivatal a bejelentéstől számított tizenöt napig az adott időszakot és adónemet nem ellenőrizheti.
Az önellenőrzéshez mindig az adott időszakra vonatkozó bevallási nyomtatványt kell használni, amelynek főlapján meg kell jelölni a bevallás jellegénél, hogy önellenőrzés céljából nyújtjuk azt be.
Például a 2021-es évre vonatkozó szja bevallás önellenőrzésére idén is a 2153-as nyomtatványt kell használni.


 
Jár-e költséggel az önellenőrzés?


Amennyiben az önellenőrzéssel az adózónak adó visszatérítési igénye keletkezik, akkor nem kell önellenőrzési pótlékot felszámítani. Míg ha az önellenőrzés során az derül ki, hogy az adózónak kellett volna több adót megfizetnie, akkor annak benyújtásával egyidejűleg önellenőrzési pótlékot kell fizetni.

 


Meddig lehet élni az önellenőrzés jogával?

 
Általános szabály, hogy elévülési időn belül lehet önellenőrzéssel helyesbíteni az adóbevallást, ami azt jelenti, hogy annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 éven belül lehet benyújtani, amelyben az adóbevallást be kellett volna nyújtani.

Például ha tavaly nem éltünk a gyermekek után járó adóvisszatérítés lehetőségével, akkor mivel az a 2021-es adóévre vonatkozott, amelyről a bevallást 2022. május 20-ig kellett benyújtani, így 2027. december 31-ig élhetünk önellenőrzéssel.
 
kép forrása: Unsplash
 
Szerző
Szabó Éva