Itt tudhatja meg, mikor szükséges külföldi illetőségű magánszemélyekre vonatkozó kiegészítő nyilatkozatot tenni.
 
 
Fontos tudni, hogy ha a magánszemély külföldi adóügyi illetőséggel rendelkezik, akkor a magyar kifizetője (munkáltatója) csak abban az esetben veszi számításba a magánszemélyre vonatkozó kedvezmény(eke)t, ha a kedvezményre szóló nyilatkozat(ok) mellé csatolja ezt a kiegészítő nyilatkozatot is.
 
A külföldi illetőségű magánszemélyek adókedvezményének érvényesítéséhez szükséges kiegészítő nyilatkozatot két példányban kell kitölteni, és a kedvezmények kiszámítása előtt átadni a kifizetőnek. Amennyiben időközben bármilyen változás történik, amely a nyilatkozat tartalmát érinti, a korábbi nyilatkozatát köteles haladéktalanul visszavonni.
 
A nyilatkozat egyik példányát a munkáltatónak (kifizetőnek), a másikat pedig a kedvezményt(eket) igénybe vevőnek kell az szja bevallás elkészítéséhez szükség egyéb dokumentumokkal együtt az elévülési időn belül megőriznie.
 
Érdemes figyelembe venni, hogy – az Szja törvény szerint  csak akkor vehető igénybe Magyarországon adókedvezmény (adóalap-kedvezmény, adókedvezmény, adó feletti rendelkezési jogosultság), amennyiben a magánszemély azonos vagy hasonló kedvezményt ugyanarra az időszakra másik államban, ahol az alábbiakban meghatározott jövedelme megadóztatható  figyelemmel a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi egyezmények rendelkezéseire is  nem érvényesít.
 
A külföldi adóügyi illetőségű magánszemély a kedvezményt csak akkor veheti igénybe Magyarországon, ha valamennyi önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelmének vagy nyugdíjának legalább 75 százaléka Magyarországon esik adókötelezettség alá. Ha fenti feltételek teljesülnek, akkor a magánszemély jogosult a nyilatkozat megtételére és érvényesíthet kedvezményt.
Szerző
Ivanyos Judit