Társasági adózás

1. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány létrehozásának feltételei a 2021. május 1-jén hatályba lépett törvény értelmében (Kekva tv.):
 
 • Közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá történő minősítés;
 • Alapítói vagyonrendelés (tőkeminimum 600 millió forint);
 • Bírósági nyilvántartásba vétel.
A Kekva társasági adó szempontból belföldi illetőségű adóalanynak minősül, és adómegállapítása alapvetően a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyonra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával történik. Nem kell azonban az adót megfizetnie az adóalap azon része után, amelyet a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány céljainak, közfeladatának, közérdekű tevékenységének megvalósítását szolgáló tevékenysége révén szerzett bevétele képvisel az összes bevételén belül.
 

KEKVÁ-nak nyújtott ingyenes támogatás:

A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül

 • a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak alapításkor vagy csatlakozáskor rendelt vagyon átadása kapcsán elszámoltköltség;
 • továbbá visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke;
 • valamint e juttatásokkal kapcsolatban ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó;

Amennyiben a közfeladatot ellátó közérdekű alapítvány részére a vagyont, juttatást, átadást, szolgáltatást nem az alapító, csatlakozó, hanem harmadik személy juttatja, úgy feltétel, hogy a harmadik személy juttatását az alapító, csatlakozó sajátjának ismerje el.

Csökkenti az adózás előtti eredményt a KEKVA részére:

 • az adóévben alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés keretében, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 40 %-a,
 • a közhasznú tevékenysége támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 20 %-a,
 • a felsőoktatási intézménynek felsőoktatási támogatási megállapodás keretében az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének 300 %-a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi vagy egyházi fenntartásban lévő egyetem, illetve annak fenntartója támogatása esetén.

Az adóalap-csökkentő tétel maximált, a más hasonló adóalap csökkentő tételekkel együttesen számítva legfeljebb az adózási előtti eredmény összege lehet.

 

2. Kkv-k fejlesztési adókedvezménye

A kis- és középvállalkozások beruházásai esetén ismételten kedvezőbbé válik, vagyis csökken a fejlesztési adókedvezményre jogosító értékhatár, ugyanis 2022. január 1-től

 • kisvállalkozás esetén 50 millió forint,
 • középvállalkozás esetén 100 millió forint

értékhatárral kell számolni.

 

3. Regionális fejlesztési térkép

A 2022–2027-es időszakra szóló regionális támogatási térkép 2022. január 1-től lesz alkalmazandó. Pest megye egésze önálló, ún. „a” régióként 50%-s maximális támogatási intenzitással szerepelni fog a térképen. Budapest azonban továbbra sem támogatható.

4. Globális minimumadó

Bevezetik a kétpilléres globális adóreform második pillérét, mely szerint 2023-tól az együttműködő tagországokban, köztük Magyarországon is bevezetésre kerül  a globális minimumadó.

A globális minimumadó révén az érintett társaságok minimum 15 százalékos társasági adókulccsal adóznak majd, de a szabályozás csak a 750 millió eurós éves konszolidált árbevétel fölötti multinacionális cégekre fog vonatkozni.

 

Szerző
Varga Dóra Boglárka