Közeledik a május huszadika, ilyenkor mindig rájön az ember, mennyi mindent kéne elintéznie a NAV-nál. Nézze meg, mi az, amit el tud intézni telefonon is, ne kelljen feleslegesen rohangászni!
 


Hogy mindenkinek egyszerűbb legyen
 


A telefonos Ügyféltájékoztató és Ügyintéző Rendszer (ÜCC) előnye, hogy bizonyos ügyeket személyes jelenlét nélkül is el tud intézni, írja a NAV, honlapján.


 
No de mit is tud elintézni telefonon?

 
Tájékoztatást tud kérni az alábbi dolgokról:

 • Az adózói minősítésről
 • Az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról,
 • A közösségi adószám érvényességéről
 • Az állami adóhatósághoz bejelentett törzsadatokról
 • Az adószámláról, az adószámla-kivonatáról
 • Fizetési kötelezettségekről, köztartozásokról
 • Az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartott állandó meghatalmazásról,
 • A bevallások adatairól, a hibás bevallásról, az elmulasztott bevallások miatt kiszabott mulasztási bírságról.


 
Intézni pedig ezeket a dolgokat tudja

 • Az adózói minősítéssel kapcsolatos kifogás előterjesztése,
 • Adó- és jövedelemigazolás iránti kérelem előterjesztése, 
 • Az adószámla egészét, illetve egyes adónemeit, köztehernemeit érintő észrevétel előterjesztése,
 • Az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott törzsadatokra vonatkozó egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos eljárás,
 •   Talán a  legfontosabb, hogy telefonon intézheti a papír alapon érkezett, vagy papír alapon is benyújtható de elektronikus úton érkezett bevallások javítását – a jövedéki adó kivételével (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben), a személyi jövedelemadó bevallási tervezet papír alapon történő megküldésének igénylése és kiegészítésének kezdeményezése,
 • Adószámla átvezetés, a hibásan benyújtott átvezetési és kiutalási kérelem javítása (az adózó személyes jelenlétét nem igénylő esetben),
 • Az egészségügyi szolgáltatási járulék hatálya alá történő bejelentkezés,
 • Igazolás kérése adóazonosító jelről,
 • A gépjármű forgalmazók illetékmentességének megállapításához kapcsolódó nyilatkozat megtétele,
 • Levelezési cím bejelentése,
 • Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti bejelentés az adókötelezettséget keletkeztető, törvényben meghatározott értékhatár elérésével kapcsolatban
 • Közösségi adószámot tud kérelmezni
 • Kezdő vállalkozásával kapcsolatban tud ügyeket intézni.

 
Mire van szüksége a telefonos ügyintézéshez?

 

 Ehhez, először is az kell, hogy ön azonosítható legyen. Ez kétféleképpen lehetséges:

 
 • ügyfélazonosító-számmal (korábban: PIN kód), amely az adóhatóságtól tud igényelni, vagy
 • részleges kódú telefonos azonosítóval (a továbbiakban: RKTA), melyekhez kormányablakokban, okmányirodákban folyamodjon
 
Ügyfélazonosító-szám (PIN kód):
 
Az ügyfélazonosító-szám egy négyjegyű szám, amely alapján azonosítani tudják a telefonálót. Az ügyfélazonosító-szám generálását kérheti személyesen vagy KÜNY tárhelyen (korábban ügyfélkapun) a TEL elnevezésű nyomtatvány kitöltésével.
 
A telefonos ügyintézéshez szükséges PIN kódot bármely megyei vagy fővárosi NAV adóigazgatóságon intézheti .Ha személyesen igényli a számot, azt postai úton fogja kézhez kapni, míg az elektronikusan igényeltet a tárhelyére kézbesítik, így minden szempontból egyszerűbb az elektronikus formát választani.
Az ügyfélazonosító-szám kiadására az ügyintézési határidő általános szabályai érvényesek, azaz harminc nap alatt kapja kézhez, de tapasztalatok alapján ez ritkán több pár napnál.
 
 
Amennyiben szeretné módosítani az azonosítót (például egy oylanra, amit könnyebben megjegyez) azt megteheti az ÜCC hangosmenüjében.
 
Az azonosítószám elvesztését köteles haladéktalanul jelenteni az adóhatóságnak, mint ahogy azt is, ha illektélen személy tudomására jut.


 
RKTA azonosító

Az ország bármelyik okmányirodájában vagy kormányablakában kérheti az RKTA azonosítót. A regisztrácis folyamatot követően kapni fog egy nyolc számjegyű azonosító kódot és egy hatszámjegyű ideiglenes jelszót.
 

 
A telefonos ügyintézés menete
 
Azonosítás: Ügyfélazonosító-számmal: legyen kéznél az adóigazolványa is, mert annak a száma is kelleni fog
VAGY
RKTA azonosítóval: a nyolc számjegyű kóddal és a hat számjegyű jelszavának segítségével
 
Ha az ügyfél képviselőként, tehát más nevében jár el, akkor meg kell adnia annak az adózónak az adószámát vagy adóazonosító jelét is, akinek az ügyében el kíván járni. Célszerű ezért az azonosító-számot, valamint az adószámot/adóazonosító jelet a hívás kezdeményezése előtt előkészíteni. Három rossz próbálkozás után a rendszer egy órára letiltja, így erre ügyeljen!
 
3. Sikeres azonosítást követően az ügyfelek a telefon nyomógombjainak segítségével kiválaszthatják azt a menüpontot azaz a tárgykört és ügytípust, amellyel kapcsolatban intézkedni szeretnének és melyet kicsit feljebb már részleteztünk.
 
4. A NAV adóztatási szerve az ÜCC rendszerben folytatott telefonbeszélgetéseket szokás szerint rögzíti és tárolja 90 napig.


 
Nyitvatartási idő és elérhetőség


 
Belföldről a 06-80/20-21-22 telefonszámon, de külföldről a  36-1/441-96-00 telefonszámon.  munkanapokon hétfőtől csütörtökig 8.30-16 óráig, pénteken 8.30-13.30-ig elérhető a szolgáltatás.

Szerző
Mirkó Anna