A nonprofit tevékenységet ellátó szervezetek esetén a személyi jövedelem adó felajánlása esetén sokszor felmerül, hogy szívesen felajánlják a magánszemélyek, de szeretnék tudni, hogy mire használják fel a szervezetek a felajánlott adónk 1%-át.
 

Nézzük részletesen, hogy mit ír erről a jogszabály.

Az 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szabályai szerint a nonprofit szervezet az átutalt összegnek az átutalását követő év december 31. napjáig történő felhasználására vonatkozó, a cél szerinti és működési költségeket összegszerűen is tartalmazó adatait - meghatározva a támogatás esetleges, az átutalást követő második év december 31. napjáig terjedő tartalékolásának tényét, célját és összegét is - a kiutalást követő második év május 31. napjáig az adóhatóság részére elektronikus úton küldi meg (a beszámolási kötelezettség).
Azaz a szervezeteknek az adóhatóság által átutalt összeg felhasználásáról beszámolási kötelezettségük van, illetve a tartalékolásról is, valamint a felajánlott összeget a nonprofit szervezet az alapcél szerinti közhasznú tevékenysége megvalósítására fordíthatja (alaptevékenységként meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására).
 

Működési költségként a következők vehetők figyelembe:

  • személyi jellegű ráfordítások,
  • fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai, valamint
  • a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege,
  • székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek hozzátartozója által bármely jogcímen lakás céljára használt ingatlana is egyben - fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak,
  • postaköltség, telefon- és internet szolgáltatás alapdíja,
  • költségvetési szervek esetében - személyi és dologi juttatások.
 
A fel nem használt - ötezer forintot meghaladó - összeget a nonprofit szervezet a beszámolással együtt az adóhatóság részére visszautalja.
 
Amennyiben a nonprofit szervezet rendelkezik általa fenntartott vagy a megbízása alapján működtetett olyan internetes felülettel a beszámolási kötelezettség során az adóhatóság részére megküldött dokumentumokat a saját honlapján is közzéteszi a felhasználást követő év május 31. napjáig, és azt e határidőtől számított egy évig nem távolíthatja el, így itt is megtekinthetjük a felajánlott adó 1%-unk felhasználását.
 
Az Adó1százalék.com szakértője:
Kneitner Lea
Igazságügyi és okleveles adószakértő