A személyi jövedelem adó esetében sokszor felmerül a kérdés, hogy milyen jövedelmek esetén van lehetőség a személyi jövedelem adó 1%-nak felajánlására, hiszen több fajta jövedelem típusból lehetséges egy magánszemélynek az adott évben bevételt elérnie.
 
Azon magánszemélyek ajánlhatják fel – jövedelem típustól függetlenül – a személyi jövedelem adójuk 1%-át, akiknek az adott évben van vagy volt legalább 1 Ft fizetendő adójuk és ezt maradéktalanul megfizették vagy részletfizetési kedvezmény alapján meg fogják fizetni az adóhatóság számára.
 
A személyi jövedelem adóról szóló törvény így rendelkezik: A magánszemély külön törvényben rögzített mértékben (1%-os mértékben), az adózó által megjelölt kedvezményezett javára és eljárás szerint nyilatkozatban rendelkezhet az összevont adóalapja adójának – azaz nem önálló, önálló és egyéb jövedelem - az adókedvezmények, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat, a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat és a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat szerinti átutalás(ok) levonása (a külön törvény alkalmazásában kedvezmények levonása) után fennmaradó része (befizetett adó) meghatározott részéről, amelynek átutalásáról az állami adóhatóság a külön törvényben meghatározott szabályok szerint gondoskodik.
 
A törvény alkalmazásában befizetett adónak azt az összeget kell tekinteni, amely a magánszemély adóbevallásában vagy az azt helyettesítő adómegállapítás szerint az összevont adóalap adójának összegéből a kedvezmények és átutalások levonása után fennmarad, feltéve, hogy a magánszemély
  • a bevallás benyújtására nyitva álló határidőig, azaz május 20-áig magánszemély adózók esetében, illetve amennyiben a bevallás adóhatósági javítása alapján az adózót további befizetendő adó terheli, az annak megfizetésére előírt határidőig, vagy
  • az esedékességet megelőzően benyújtott kérelmére az állami adóhatóság (a továbbiakban: adóhatóság) legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást engedélyezett, és a magánszemély az engedélyező határozatban foglalt feltételeknek maradéktalanul eleget téve a felszámított pótlékot és az adót hiánytalanul megfizette.
A fenti szabályozást figyelembe véve az adózók igen széles körét érinti az adó 1%-ának felajánlása, így nem érdemes kihagynia senkinek.
 
Az Adó1százalék.com szakértője:
Kneitner Lea
Igazságügyi és okleveles adószakértő