Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 27. §-a értelmében valamennyi munkáltató a korábbi évekhez hasonlóan idén is szabadon dönthet arról, hogy vállalja-e az alkalmazottai helyett az előző évre vonatkozó személyi jövedelemadó megállapítását.
 
 

A 2017-ben érvényes adóbevallási típusokról és leadási határidőkről itt tudhat meg többet.

 
Abban az esetben, ha Ön, mint munkáltató úgy dönt, hogy vállalja a munkáltatói adómegállapítást, akkor az alkalmazottainak február 2-ig a 14NY30 vagy a 14NY29 elnevezésű nyomtatvány kitöltésével írásban kell nyilatkozniuk arról, hogy kívánnak-e élni ezzel a lehetőséggel vagy sem. Mivel a munkavállalók határidőben megtett 14NY30-as nyilatkozata a jogkövetkezmények szempontjából az adóbevallással egyenértékű, illetve a munkáltatói adómegállapítás az ellenőrzés és a jogkövetkezmények szempontjából a magánszemély bevallásának minősül, mind a munkáltatói adómegállapítás vállalása, mind pedig annak választása felelős döntést igényel.
 
A személyi jövedelemadó elszámolását vállaló munkáltatóknak a munkáltatói adómegállapítás választásáról a 1408-as bevallásban február 12-éig adatot is kell szolgáltatniuk az állami adóhatóság felé. Azt, hogy az érintett munkavállaló a korábbi adóévre a munkáltatói adómegállapítást választotta-e vagy sem, az idén a 1408M főlap (C) blokkjában a megfelelő (az „igen”-t vagy a „nem”-et helyettesítő „I” vagy „N”) betűjel alkalmazásával kell jelölni.
 
Az adatszolgáltatás pontossága és a későbbi jogviták elkerülése érdekében kérjük, hogy a kódkocka kitöltésére szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani! A nem megfelelő adatszolgáltatás ugyanis amellett, hogy adóhatósági egyeztetések sorozatát indíthatja el, az érintett munkavállalókat is hátrányosan érintheti. Előfordulhat például, hogy a munkáltató által a munkáltatói adómegállapítás választására tévesen tett igenlő nyilatkozat miatt az állami adóhatóság a magánszemély önadózás keretében benyújtott 1453-as számú bevallását nem tudja feldolgozni.
 
A munkáltatói adómegállapítás választásával kapcsolatos 14NY30-as nyilatkozat átvételének dokumentálására, valamint azok megőrzésére az idei évben is szíveskedjenek kiemelt figyelmet fordítani.
 
A munkáltató az adóalapot és az adót a magánszemély nyilatkozata alapján, a március 20-ig átadott igazolások figyelembevételével május 20-ig állapítja meg és erről igazolást ad. A munkáltató az adómegállapítást június 10-ig elektronikus úton továbbítja az állami adóhatósághoz. A munkáltatói adómegállapítás az ellenőrzés és a jogkövetkezmények szempontjából a magánszemély bevallásának minősül.
 

Adó 1+1% felajánlás munkáltatói adómegállapítás esetén 

Amennyiben a munkáltató vállalja a munkáltatói adómegállapítást, a munkavállaló az állami adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg aláírt postai borítékban elhelyezve juttatja el a munkáltatóhoz legkésőbb 9 nappal a határidő (május 20.) előtt. A munkáltató kísérőjegyzéket készít, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazoló aláírását. A munkáltató a rendelkező nyilatkozat tartalmát nem ismerheti meg, az azt tartalmazó borítékot sértetlen állapotban, a kísérőjegyzékkel együtt, május 20-ig zárt csomagban küldi meg az adóhatóságnak.
 
2015-ben változtak egyes szja dokumentum leadási határidők, erről részletesebben adónaptráunkban tájékozódhat.