Bemutatkozás


A Buddhista Misszió

 
A Buddhista Misszió közel hetven éve szolgálja mindazokat, akik a Buddha felismeréseiből merítve igyekeznek kerülni a rosszat, tenni a jót és tisztítani a tudatukat, hogy ezáltal harmonikusabbá, szabadabbá és boldogabbá váljék a világunk.
Jelenleg a közösség tanítói a hagyományos buddhista tan átadását több szinten végzik: az alapoktól egészen a következő tanítói generációk képzéséig.
 
 
 
A társadalmat aktívan támogató tevékenységeink abból a belátásból fakadnak, hogy ha magunkat megváltoztatjuk, megváltozik a világ is, s miközben megváltoztatjuk a világot, mi magunk is megváltozunk. Közösségünk számos hátrányos helyzetű embernek ad konkrét segítséget.
 
 
 

Tevékenységünk

 
A Buddhista Misszió a fővárosban és vidéken összesen négy központban tart rendszeres meditációs- és oktatási programokat, amelyeken keresztül lehetősége van az érdeklődőknek a rendkívül színes buddhista hagyomány egy-egy fontos szegmensének megismerésére. Olyan gyakorlatokat és az ezekhez kapcsolódó filozófiai hátteret lehet itt elsajátítani, amelyek révén megszabadulhatunk a bennünket tudat alatt befolyásoló, szenvedésteli helyzetekbe, káros érzelmi viharokba sodró benyomásoktól. Ezektől megszabadulva egyre tudatosabbak, mélyebben együttérzők, szeretettelibbek, lehetünk s így nem csak mi magunk, de a környezetünk is boldogabbá válhat.
 
 
Karuna Segítő Szolgálat
 
A Karuna Segitő Szolgálat 2008 januárjában alakult a Buddhista Misszió karitatív szervezeteként. A közösség 15 tagja alapította azzal a céllal, hogy krónikus betegségben szenvedőknek, haldoklóknak és hozzátartozóiknak buddhista szellemi kisérést és lelki támogatás nyújtson. Az évek során több tagunk járt rendszeresen hoszpisz intézményekbe, mások egyénileg vagy a munkájukhoz kapcsolódóan láttak el kísérési feladatot.
 
Hittudományi tevékenység (szisztematikus buddhista tanulmányok)
 
Rendünk szellemi vezetője, Tiszteletreméltó Vadzsramálá kilenc szemeszterből álló rendszerezett buddhista tanulmányokra lehetőséget teremtő szeminárium sorozatot tart, amely nem csak a buddhizmussal komolyan ismerkeni vágyó érdeklődőknek jelent fontos lehetőséget, de a rend leendő Dharmatanítóinak képzésének feladatát is ellátja.
 
 
Publikációs tevékenység
 
A Buddhista Misszió kezdettől fogva komoly erőfeszítést tett a buddhizmus ősi szent iratainak és irodalmának, valamint a rokon szellemiségű keleti bölcseleti írásoknak a magyar nyelvű publikálására. Emellett papjaink figyelemre méltó eredeti magyar nyelvű munkákat is alkottak.
 
Tagjaink több jelentős szövegfordítást és eredeti munkát alkottak, amelyek immár a könyvesboltokban is hozzáférhetők. Az 1990 óta eltelt három években tíz kötetet jelentettünk meg. A Buddhista Misszió hivatalos folyóirata a Dharma- a nyugati buddhizmus lapja a közösség aktuális híreit, fontos eseményeiről szóló beszámolókat, interjúkat, tanulmányokat, verseket, és gyermekeknek inspirációt jelentő írásokat tartalmaz.
 
Vallásközi párbeszéd
 
 
A világ sokféleségének méltánylása a buddhizmus fontos jellemzője. A boldogság és belső szabadság megvalósítására irányuló különböző szellemi hagyományok tanításait az emberi szellemi érvényes megnyilvánulásainak tekinti, ezért a Buddhista Misszió fontosnak tartja a többi vallás képviselőivel való kapcsolattartást.
 
Társadalmi szerepvállalás
 
A Buddhista Misszió aktívan részt vállal olyan projektek szervezésében és lebonyolításában, amelyek a segítségre szoruló emberek támogatását célozzák. Így például 2014 októberében egyházközösségünk önkéntesi segítséggel és pénzbeli adománnyal támogatta azt az akciót, amelynek keretében 1300 élelmiszercsomaggal és 1500 adag meleg étellel ajándékoztuk meg a nehéz sorsú családokat, időseket, fedél nélkül élőket.
 
Börtönmisszió
 
A Buddhista Misszió, annak ellenére, hogy a buddhizmus eredendően nem missziós tevékenységet folytató hagyomány, rendelkezésére áll mindazoknak, akik bármilyen szociális-, anyagi-, kulturális-, vagy vallási gyökerekkel érdeklődést mutatnak a Buddha tanítása iránt. Ez az érdeklődés, érthető módon, azokban is természetesen felmerülhet, akik a társadalom peremére szorultak, akik súlyosan ártó tetteik miatt elzárva kénytelenek tölteni az életüket.
 

Mire gyűjtünk?


A Buddhista Misszió célja, hogy rendelkezésére álljon azoknak, akik bármilyen szociális-, anyagi-, kulturális-, vagy vallási gyökerekkel érdeklődést mutatnak a Buddha tanítása iránt. Emellett lelki támogatást nyújt a Karuna Segítő Szolgálatán keresztül a krónikus betegségben szenvedőknek, haldoklóknak és hozzátartozóiknak.
 
További információkat a Buddhista Misszióról, az 1% felhasználásáról, valamint a rendelkezés menetéről az alábbi linkre kattintva olvashat.

Képgaléria