Jó hír, hogy az Országgyűlés meghosszabbította egy évvel a létesítő okiratok módosításának határidejét. Itt tudhatja meg, 2017-ben meddig tudják módosítani egyes alapítványok és egyesületek az okiratot.
Az Országgyűlés által 2016. március 1-jén elfogadott törvénymódosítása szerint a bejegyzés alatt álló egyesület és alapítvány 2017. március 15. napjáig köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, amelyek nem felelnek meg a Ptk. szabályainak.  Egyesület esetében azonban nem kell módosítani az alapszabályt abból az okból, hogy az tartalmazza az egyesület alapító tagjainak nevét, és azok lakóhelyét vagy székhelyét.
 
Fontos tudni, hogy az egyesület és alapítvány a létesítő okirata módosításának legkésőbb 2017. március 15. után már csak a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő létesítő okirat alapján és a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.
 
Tehát a korábbi rendelkezésnek – miszerint az egyesületek és alapítványok a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg, de legkésőbb 2016. március 15-ig kötelesek a létesítő okirataik mindazon rendelkezéseit felülvizsgálni és szükség szerint módosítani, melyek nem felelnek meg a Ptk. szabályinak – egységesen 2017. március 15-ig elcsúsztatták a határidejét.

A törvénymódosítás indoklása szerint jelenleg azon szervezetek száma, amelyek még nem feleltették meg létesítő okiratukat a hatályos Ptk. rendelkezéseinek, 52 922. A törvénymódosítás célja, hogy a jogi személyek védelme érdekében megakadályozza a mulasztásból eredő ellehetetlenülést és méltányos módon biztosítsa a civil társadalom számára a Ptk. rendelkezéseihez való alkalmazkodáshoz szükséges megfelelő időt.
 
További részletekről a Civil Információs Portálon tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit