A NAV 13. információs füzete, amely a nonprofit szervezetek adózását veszi górcső alá, 2023. február 1-jén jelent meg.

 
Mely szervezetek a nonprofit szervezetek?


Nonprofit szervezetek lehetnek az egyesületek, az alapítványok (civil szervezetek), a köztestületek és a közalapítványok, amelyeket nem profitszerzés céljából hoztak létre. 2019. márciusa óta új szervezeti forma a vagyonkezelő alapítvány, amelyet az alapító által rendelt vagyon kezelésére lehet alapítani. A vagyonkezelő alapítvány a vagyonkezelésből származó jövedelmet egyrészt az alapító okiratban meghatározott feladatokra használhatja fel, valamint a megjelölt kedvezményezett számára biztosíthat vagyoni juttatást. 2021. májusában újabb szervezeti forma került bevezetésre a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány.
 
Például a vagyonkezelő alapítványokat illetően a 2023-as adóévet érintő egyik legfontosabb szabályozási változás, hogy a vagyonkezelő alapítványok kedvezményezettkénti szerzése mentes az ajándékozási illeték alól. A vagyonkezelő alapítványok illetékkötelezettségének speciális szabályairól pedig a 38. számú információs füzet tartalmaz bővebb információkat.

 
Mivel foglalkozik a nonprofit szervezetek adózásáról szóló tájékoztató?


A nonprofit szervezetek, egyesületek, köztestületek, alapítványok speciális adózási szabályait vizsgálja, és a közhasznú, illetve a közhasznú besorolással nem rendelkező szervezetek közötti adózási különbségeket mutatja be.
 
Az információs füzet egyes fejezetei az alábbi témákat dolgozzák fel részletesen:
 
  • Az 1. fejezet a jogi kérdéseket és a számviteli szabályokat taglalja.
  • A 2. fejezet a TAOkötelezettséget ismerteti.
  • A 3. fejezet a speciális szja-szabályokról szól.
  • A 4. fejezetből a nonprofit szervezetekre vonatkozó ÁFA kérdésekre derül fény.
  • Az 5. fejezet a társadalombiztosítás vonatkozó szabályait tartalmazza.
  • A 6. fejezet a szocho fizetési kötelezettséggel, a 7. fejezet az illetékmentességgel, míg a 8. fejezet a szakképzési hozzájárulás fizetéssel kapcsolatos szabályokat foglalja össze.
  • Az utolsó fejezetben pedig olyan egyéb kerülnek terítékre, mint a rehabilitációs hozzájárulás, környezetvédelmi termékdíj, vagy a vám kérdése.
 
A NAV szakemberei által készített információs füzetek természetesen csak a fontosabb előírásokat, normákat tartalmazzák, így az alapos tájékozódáshoz érdemes az anyagokban hivatkozott jogszabályokat áttanulmányozni.
 
kép forrása: Unsplash
 
 
Szerző
Szabó Éva