A civil szervezeteknek május 31-ig kell letétbe helyezniük a beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletüket. Tudja meg, hogyan tehetik ezt meg.
 
 
A civil egyesületek és alapítványok kötelesek elkészíteni és letétbe helyezni beszámolójukat és közhasznúsági mellékletüket 2017. május 31-ig. Az elkészítés módjáról korábbi cikkünkben olvashat.
 
A civil szervezetnek a beszámolót, szükség esetén a kiegészítő mellékletet és a közhasznúsági mellékletet az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe kell helyeznie és közzé kell tennie (május 31-ig). Ha szervezet könyvvizsgálatra kötelezett, akkor köteles a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést letétbe helyezésére is – megegyező formában és tartalommal, mint ahogyan a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
 
A letétbe helyezett beszámolót (kiegészítő mellékletet), valamint a közhasznúsági mellékletet a szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározottak szerint kell közzétenni, továbbá az azokban szereplő adatokat a Civil Információs Portál számára is elérhetővé kell tenni.
 
Ha a szervezet rendelkezik saját honlappal, akkor a beszámolót (kiegészítő mellékletet) és a közhasznúsági mellékletet azon is szerepeltetni kell, és az adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évig biztosítani kell.
 
Amennyiben a szervezet a beszámolóval vagy a közhasznúsági melléklettel kapcsolatos kötelezettségét elmulasztja, és azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság törvényességi ellenőrzés eljárás lefolytatás érdekében értesíti az ügyészséget.
 
A beszámolói és közhasznúsági melléklet elkészítésének szabályairól részletesebben a Civil Információs Portál tájékoztatójában, illetve a 2011-es civilek működéséről és támogatásáról szóló törvényben olvashat. 
 
További civilek szervezetekre vonatkozó határidőkről adónaptárunkból tájékozódhat
Szerző
Ivanyos Judit