A kedvezményezetteknek két csoportja van


1. Milyen szervezetek kerülhetnek be a civil kedvezményezettek körébe?

Azok a beföldi székhelyű egyesületek, alapítványok, közalapítványok gyűjthetik az 1%-ot, amelyeknek a bírósági nyilvántartásba vétele 2020. december 31-én vagy azt megelőzően megtörtént, és közhasznú tevékenységet folytatnak. A közvetlen politikai tevékenység, pártokhoz tartozás, és azoktól anyagi támogatás elfogadása kizáró okok.
Ezen felül ide tartozhatnak a színházak, múzeumok, felsőoktatási intézmények és egyéb a törvény által egyedileg felsorolt szervezetek, mint például a Magyar Tudományos Akadémia vagy a Magyar Állami Operaház.
 
2. Mely vallási közösségek gyűjthetik a másik 1%-ot?

A 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) szerinti vallási közösség kaphat plusz 1%-os felajánlást, ha a NAV-tól kérelmezett és kapott technikai számot. Leghamarabb azonban csak a technikai szám megszerzését követő évtől kerülhet fel a kedvezményezettek listájára.
Mindemellett a költségvetési törvényben meghatározott kiemelt előirányzat, ami idén is a Nemzeti Tehetség Program hivatalból kap technikai számot.
 
 

Mikor kapják meg a kedvezményezettek a felajánlásokat?


A civileknek az idén felajánlott összeget 2024. szeptember 30-áig utalja át a NAV akkor, ha nincs köztartozásuk. Köztartozás esetén az adóhivatal először a kapott felajánlásokból kiegyenlíti a tartozást, majd a fennmaradó összeget utalja csak át a kedvezményezett számára.
Az egyházaknak nem kell ilyen sokáig várniuk, hogy megkapják a felajánlott összeget. Részükre 2024. január 31-éig utalják majd át az összegyűlt 1%-okat, azzal a feltétellel, hogy az átutalás időpontjában is vallási közösségként vannak nyilvántartva.
 
 

Milyen módon szerezhetnek információkat a kedvezményezettek a felajánlókról?

 
A benyújtott rendelkező nyilatkozatok adótitoknak minősülnek, de az adózók a rendelkező nyilatkozaton hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a nevüket, a postai címüket és az e-mail címüket a választott kedvezményezettel megossza a NAV. Ezeket az adatokat úgy ismerhetik meg a civil szervezetek, ha benyújtják a 2023. szeptember 1-től elérhető 23EGYAD-adatlapot.
Míg a szervezetek a részükre történt felajánlásokról statisztikai adatokat, - mint például az érvényes és érvénytelen nyilatkozatok száma, régiónkénti, megyénkénti, korcsoportonkénti megoszlása – az EGYSTAT-adatlap benyújtásával kérelmezhetnek.
 


Hogyan használhatják fel a szervezetek a kapott támogatást?

 
A civil kedvezményezettek kizárólag közhasznú tevékenységre használhatják fel a kapott 1%-okat, amelyből 25%-ot, de maximum 25 millió forintot fordíthatnak működési költségeikre és 10%-ot, de maximum 10 millió forintot reklámköltségre.
A felhasználásról a szervezeteknek be kell számolniuk a NAV felé az átutalást követő második év május 31-ig. Ez azt jelenti, hogy idén május 31-ig a 2021-ben átutalt összegről kell nyilatkozniuk a 21KOZ jelű nyomtatványon.
 
kép forrása: Pexels
 
Szerző
Szabó Éva