A közhasznú jogállás és a közhasznú tevékenység fogalmát könnyen össze lehet keverni – pedig valójában más dologra vonatkozik a kettő. Nézzük is mi a különbség a hasonlóan hangzó fogalmak között.
 
 
A 2011-es civil törvény alapján a közhasznú jogállást kérelmezni kell, és csak bizonyos feltételek megléte esetében adja meg a státuszt a bíróság. A közhasznúság alapvető feltétele, hogy a szervezet – az alapszabályában megjelölt - közfeladat megvalósításáért tevékenykedjen. A közfeladat – a jogszabályban – előírt állami vagy önkormányzati feladat lehet.
 
A közhasznúság egy státusz, amelyből egyrészt kedvezményei származnak a szervezetnek, ugyanakkor a jogszabály kötelezettségeket is előír a közhasznú szervezet részére – ezek a kötelezettségek alapvetően a szervezet működésének nyilvánosságára irányulnak.
 
A civil törvény szerint a közhasznú tevékenység pedig minden olyan tevékenység, amelyet a szervezet okiratában megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. Ahhoz, hogy egy szervezet részesülhessen az adó 1%-os felajánlásokban közhasznú tevékenységet kell végezzen, ugyanakkor az nem alapfeltétel, hogy közhasznú jogállású szervezet legyen. Arról, hogy melyek a közhasznú tevékenységek itt olvashat bővebben.
 
Tehát attól, mert egy szervezet közhasznú tevékenységet végez, nem válik egyúttal közhasznú szervezetté. Arról, hogy hogyan szerezheti meg a szervezet a közhasznú minősítést korábbi cikkünkből tájékozódhat.
 
Ezen kívül sokan keverik össze a közcélú és a közhasznú fogalmakat is. A közcélú tevékenység – civil törvény szerint  – személyek csoportja által, valamely a csoportnál tágabb közösség érdekében – más, e közösségbe nem tartozó személyek érdekeinek sérelme nélkül – végzett tevékenység. Bár a tevékenységet meghatározza a jogszabály, a közcélú fogalmat a civil törvény nem alkalmazza.
 

Regisztrációs kötelezettség

 
Ugyan a közhasznú jogállás nem feltétele annak, hogy a szervezet fogadhasson 1%-os felajánlásokat, de az előzetes regisztráció igen. Egy 2014-es jogszabályváltozás szerint minden olyan szervezet, amely az adott évben részesülni kíván az 1%-ból, annak az azt megelőző évben regisztrálnia kell az adóhatóságnál. A regisztrált kedvezményezettek listáját a NAV 2015-től minden év január 1-jén teszi közzé honlapján. A lista folyamatosan frissül, előfordulhat, hogy egy szervezetnek év közben törlik vagy függesztik fel adószámát, ezáltal kiesik a jogosultak köréből.