Egy új szabály a regisztrációs kötelezettség – azok a szervezetek, amelyek részesülni kívánnak az 1%-os felajánlásokból, regisztrálniuk kell az adóhatóságnál. Ugyanakkor bizonyos szervezeteknek idén már nem kell regisztrálniuk.
 
 
2014-ben több dologban módosult az szja 1% felhasználására vonatkozó törvény. Egy változás, hogy 2015-től már csak azok a szervezetek részesülhetnek a rendelkező évben 1%-os felajánlásokból, amelyek az azt megelőző évben regisztráltak az adóhivatalnál.
 

Hogyan lehet regisztrálni?

A civil szervezetek minden év szeptember 30-áig kezdeményezhetik a következő rendelkező évre vonatkozó előzetes regisztrációt. A szervezetek 2016-ban – elektronikus úton – az ún. EGYREG adatlapon kérhetik a 2017-es kedvezményezetti nyilvántartásba felvételüket. Az adatlapon igazolniuk kell – a törvényben foglalt – kedvezményezetté válás feltételeit, valamint fel kell tüntetni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A határidő jogvesztő, így igazolási kérelem benyújtására nincs lehetőség. A törvény szerint a regisztrációt kérelmező szervezetek automatikusan bekerülnek a kedvezményezetti listába.
 
A 2016-os regisztrált kedvezményezettek listáját az alábbi linkeken találja.
 

Kiknek nem kell regisztrálni?

A regisztrációt azonban nem kell minden évben megismételni, tehát azok a szervezetek, amelyek 2014 már regisztráltak a NAV-nál a következő években nem kell ugyanezt megtenniük. A regisztráció visszavonásig vagy a kedvezményzetti feltételek időközbeni megszűnéséig érvényes.
 
Amennyiben a szervezet 2016-ban regisztrál a kedvezményezetti státusza legkorábban a 2017-es rendelkező évre vonatkozik. Ez alól csak az a szervezet kivétel, amely jogutódlással jött létre, és jogelődje már regisztrált korábban.
 
Fontos, hogy a +1%-ot fogadó egyházakra nem vonatkozik a regisztrációs kötelezettség.
 

Milyen esetben törlik a regisztrációt?

Ha a szervezet a regisztrációt követően valamilyen változás miatt már nem felel meg a kedvezményezetti feltételeknek, akkor azt a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni az adóhatóságnak. A NAV pedig a bejelentést követően törli a szervezetet a kedvezményezettek nyilvántartásából. Az adóhatóság akkor is törli a szervezetet a listáról, amennyiben tudomást szerez annak törléséről, vagy, ha már nem folytat közhasznú tevékenységet, illetve, ha nem felel meg a kedvezményezetti feltételeknek.
 
A NAV minden év január 1-jén honlapján teszi közzé adott rendelkező évben az 1%-os felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét és székhelyét. A lista év közben is folyamatosan frissül.
 

Mi az oka a regisztráció bevezetésének?

2015-től már nem az adózók rendelkezései alapján határozzák meg, hogy mely szervezetek lehetnek potenciális kedvezményezettek, hanem csak azok a szervezetek fogadhatnak 1%-os felajánlásokat, amelyek érvényes regisztrációval rendelkeznek.
 
Az adóhatóság tapasztalatai alapján az elmúlt években több szervezet számára okozott gondot a közhasznú tevékenység és a közhasznú jogállás összetévesztése. A kedvezményezetté váláshoz elég, ha a szervezet alapító okirata szerint közhasznú tevékenységet végez és ezt a kedvezményezetti eljárás során igazolja a NAV felé. Arról, hogy mi a különbség a közhasznú jogállás és a közhasznú tevékenység között korábbi cikkünkben olvashat bővebben.