Itt tudhatja meg, mit kell tennie a civil szervezetnek, amely részesülni kíván az 1%-os felajánlásokból, illetve mely szervezetek mentesülnek a regisztráció alól. Regisztráció lépésről lépésre.
 
 
Egy 2014-ben bevezetett szabály szerint már csak azok a szervezetek részesülthetnek adó 1%-os támogatásokban, amelyek a támogatás kiutalásának évét megelőzően regisztrálnak az adóhatóságnál. Bizonyos szervezetek azonban mentesülnek a regisztráció alól.
 

A regisztráció menete

Az a szervezet, amely részesülni kíván az adó 1%-os felajánlásokból szeptember 30-áig regisztrálhat a NAV-nál. A civilek 2017-ben – elektronikus úton – az 'EGYREG adatlapon kérhetik a 2018-as kedvezményezetti nyilvántartásba való felvételüket. Az adatlapon igazolni kell a kedvezményezetté válás feltételét, illetve fel kell tüntetni a kiutaláshoz szükséges adatokat. A szeptember 30-i határidő jogvesztő, tehát késedelmes benyújtásra nincs lehetőség. Fontos, hogy a regisztrációt kérelmező szervezetek automatikusan bekerülnek a kedvezményezetti listába.
 
Az adóhatóság minden év január 1-jén honlapján teszi közzé adott rendelkező évben az 1%-os felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát, nevét és székhelyét. A lista teljesen nyilvános, bárki hozzáférhet.
 

Ki mentesül az regisztráció alól?

Regisztrációra azonban nincs minden évben szükség. Az a szervezet, amely már az előző évben szerepelt a listán, és a NAV nem törölte onnan, nem köteles újra regisztrálni. A regisztráció ugyanis visszavonásig, vagy a kedvezményzetti feltételek időközbeni megszűnéséig érvényes.
 
Ha a szervezet 2017-ben regisztrál, kedvezményezetti státusza legkorábban 2018-ben lesz érvényes. Ez alól csak az a szervezet kivétel, amely jogutódlással jött létre, és jogelődje már regisztrált korábban.
 
Érdemes tudni, hogy – a +1%-ot fogadó – egyházakra és a kiemelt költségvetési előirányzatra nem vonatkozik a regisztrációs kötelezettség.

 

Miért törölnek a listáról egy szervezetet?

A lista év közben is frissülhet, előfordulhat, hogy a NAV törli vagy felfüggeszti egyes civil szervezetek adószámát. Abban az esetben ugyanis, ha a szervezet a regisztrációt követően már nem felel meg a kedvezményezetti feltételeknek, azt a változás megtörténésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni a NAV-nál. Az adóhatóság ezután törli a szervezetet a kedvezményezettek nyilvántartásából. Fontos, hogy a NAV akkor is törli a civil szervezetet a regisztrációs listáról, ha tudomást szerez arról, hogy már nem folytat közhasznú tevékenységet, illetve, ha nem felel meg a kedvezményezetti feltételeknek.
Szerző
Ivanyos Judit