A civil szervezet, amely jogutód nélkül szűnik meg fennmaradó vagyona a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. Itt tudhatja meg, mit kell tennie a civil szervezetnek a végelszámolást követően.
 
 
A Civil törvény rendelkezései szerint a jogutód nélkül megszűnő civil szervezet fennmaradó pénzügyi vagyona – a létesítő okirat vagy alapítvány esetében az alapító eltérő rendelkezése hiányában  a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapra száll át. Fontos, hogy az említett szervnek a vagyon felhasználásának részleteit a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hoznia.
 
A jogútód hiányában megszűnő civil egyesület vagy alapítvány végelszámolását követően – ha a civil szervezet létesítő okirata vagy jogszabály, valamint alapítvány esetében az alapító máshogy nem rendelkezik – a megmaradt nem pénzbeli vagyonáról a végelszámoló vagy a felszámoló köteles kimutatást készítenie, amelyet el kell küldeni a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácshoz. A Tanács pedig – a civil törvény rendelkezései szerint – köteles gondoskodni a nem pénzbeni vagyonra vonatkozó pályázati eljárás lefolytatásáról.
 
Fontos tudni, hogy a jogutód nélkül megszűnő civil szervezet – létesítő okirata vagy az alapító eltérő rendelkezései hiányában – a birtokában megmaradt földrészeletet a bíróság az állam tulajdonába bocsátja, továbbá elrendeli a Nemzeti Földalapot kezelő szervnek való átadását.
 
Továbbá a jogutód nélkül megszűnt civil szervezet – ha létesítő okirata vagy az alapító máshogy nem rendelkezik – fennmaradt vagyonából gyűjteményt, művészeti alkotást, műkincset és egyéb műtárgyat a bíróság az állam tulajdonába bocsátja, és ezeket a vagyonelemet a tulajdonosi joggyakorló által kiírt pályázattal, ellenérték nélkül, közgyűjtemény vagyonkezelésébe jutnak.
 
A fent említett nem pénzbeli vagyont a bíróság a végelszámolónak, valamint a felszámolónak, a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának értesítése után a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa által kijelölt kollégium által meghirdetett és elbírált, nyilvános pályázaton – a nyertes civil szervezet tulajdonába bocsátja. Amennyiben ez az eljárás a végelszámolónak vagy a felszámolónak a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsához tett bejelentésétől számított 6 hónapon alatt nem hoz eredeményt – a bíróság a felszámoló vagy a végelszámoló által a eljárás sikertelenségéről tett bejelentését követően a vagyont az állam tulajdonába bocsátja. Az állami tulajdonosi joggyakorló számára történő vagyonátadással kapcsolatos intézkedéseket végelszámoló, illetve a felszámoló köteles megtenni.
 
Érdemes tudni továbbá, hogy a fentiekben ismertetett vagyonátruházási eljárásokat kell alkalmazni, azokban az esetekben is, ha a civil szervezet jogutód nélküli megszűnése esetére a létesítő okirat vagy alapító rendelkezik a fennmaradó vagyon sorságról, de a vagyonátruházásra kijelölt a szervezet:
  • jogutód nélkül megszűnt;
  • jogutód nélküli megszüntetésről szóló eljárás van ellene folyamatban;
  • a vagyont nem veszi át.
Szerző
Ivanyos Judit