A civil szervezetek május 31-ig adhatják le az éves beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletüket. Itt tudhatja meg, milyen szabályok vonatkoznak a beszámoló és a mellékletek elkészítésére és mikor van szükség kettőskönyvelésre.
 
A civil szervezet köteles beszámolót és közhasznúságú mellékletet készíteni 2017. május 31-éig, amelyet a letétbe kell helyezni, elektronikus utón el kell küldeni az Országos Bírósági Hivatalhoz (a cikkben részletezett módon), valamint elérhetővé kell tennie a Civil Információs Protál részére.
 
 

A beszámoló elkészítése

A civil szervezetnek működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év (naptári év) utolsó napjáig, vagy a megszűnés napjáig beszámolót kell készítenie. Érdemes tudni, hogy az év közben alakuló vagy megszűnő szervezetek esetében az üzleti év nem egyezik meg teljesen a naptári évvel. A mérleg fordulónapja – a megszűnés kivételével – december 31.
 
A beszámoló formáját a civil szervezet által folytatott tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja szabja meg. A beszámolót a szervezet könyvelését (egyszeres vagy kettős könyvelés) magyar nyelven, forintban számolt összegekkel feltüntetve kell elkészíteni. A beszámolóban fel kell tüntetni a mérleget (egyszerűsített mérleget), az eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést), valamint a kettős könyvelés esetében a kiegészítő mellékletet.
 
A beszámolót egy példányban az elektronikus útra kötelezett szervezet esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak (OBH). Érdemes tudni, hogy az ügyfélkapu használatához, személyes ügyfélkapus azonosítóra van szükség, amellyel kizárólag természetes személy rendelkezhet. A regisztrálni bármely okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten lehetséges. Az Ügyfélkapu a regisztrációt követően az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.
 

Mikor van szükség kettős könyvelésre? 

A civil egyesületeknek vagy alapítványoknak az alapcél szerinti (pl. közhasznú) tevékenységükről, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységükből befolyt bevételről, költségeikről és kiadásaikról külön nyilvántartást kell vezetniük. Ha mindkét tevékenységi típusból szereznek jövedelmet, kettős könyvelést kell végezniük


Kiegészítő melléklet

Ha a szervezet kettős könyvelést végez, a kiegészítő mellékletben szerepeltetni kell a támogatási program keretében véglegesen felhasznált összegeket támogatásként. A támogatási programban a következő bevételeket kell feltüntetni: a központi, az önkormányzati, a nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatás vagy adomány. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat. A mellékletben továbbá a szervezet által az üzleti évben végzett tevékenységeket és programokat is fel kell tüntetni
 

Közhasznúsági melléklet

A közhasznúsági mellékletben fel kell tüntetni a szervezet által ellátott közhasznú tevékenységeket, ezeknek fő célcsoportjait és eredményeit, illetve a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat és mutatókat. A mellékletnek tartalmaznia kell továbbá a cél szerinti juttatások kimutatásának, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegének és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolásának.
 
A civil szervezetek beszámolói kötelezettségéről a 2011-es civil törvény rendelkezik, a további részletekről innen tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit