A tavalyi évben több dologban változott a személyi jövedelemadó felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény. Az egyik módosítás, hogy már csak 2 éves tartalékolásra van lehetőség, azaz a szervezetnek a kiutalást követő második év május 31. napjáig el kell költenie az 1%-os felajánlások összegét. A 2016-ban kapott felajánlásokat tehát 2018. december 31-ig tartalékolhatja. Újdonság, hogya fel nem használt - ötezer forintot meghaladó - összeget a kedvezményezett a beszámolással együtt az adóhatóság részére vissza kell utalnia.
 
 
Ha a törvénymódosítás hatálybalépése előtt érkezett a felajánlás, a szervezetnek 2015. december 31-ig fel kellett azt használnia.
 

Mit kell tennie a szervezetnek a kapott 1% felhasználása után?

A szervezet a felhasznált összegről egy – a célra létrehozott – adatlapon köteles nyilatkozni. Mindezt azért kell megtennie, hogy a felajánlásokkal átláthatóan és további költségek nélkül számolhasson el.
 
A kedvezményezett adóhatóság weboldaláról töltheti le a „14KOZ Közlemény az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett részére átutalt összeg felhasználásáról” elnevezésű adatlapot. Kitöltve 2016. május 31-éig elektronikus úton küldheti be azt a NAV-hoz ügyfélkapun keresztül. Amennyiben a szervezet a közzétételi kötelezettségének is eleget kíván tenni, akkor az „ABEV programot” is le kell töltenie, mivel az adatlapot csak a program segítségével lehet kitölteni. A program pozitívuma, hogy útmutatót és hibajelzést add, ha elrontana valamit.
 

Mi szerepeljen a 14KOZ számú közleményben?

Az adatlapon fel kell tűntetni azokat az szja 1%-os összeget, amelyeket a NAV a 2009-2012 adóévre beadott rendelkező nyilatkozatok alapján 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig kiutalt civil szervezet részére, valamint, amit a kedvezményezet az előző évi közleményben (13KOZ) tartalékolt összegként jelölt meg.
 
A szervezet akkor is köteles benyújtatni a közleményt, ha a 2015-ben nem kapott 1%-os felajánlást, de a 13KOZ elnevezésű közleményben tartalékolt összeget jelölt meg, és nem használta azt fel 2015-ben, illetve, ha tovább szeretné azt tartalékolni, vagy a 12KOZ számú közleményben továbbtartalékolt összeget tüntetett fel, és nem tudta felhasználni azt 2014-ben.
 
Az adatlapon fel kell tüntetni a civil szervezet hivatalos adatait, a kapott összegek felhasználási módját (az adott évet megelőző 2 évre kiutalt 1%-os támogatásokat). Ezt követően írásban is be kell számolni arról, hogy mire használta fel az 1%-os összegeket.
 
A tárgyév, amelyről a szervezet elszámolni köteles az 1% kiutalása követő évre vonatkozik, ha azonban az alapítvány már elkezdte elkölteni az összeget a kiutalás évében, akkor azt is hozzá kell számolni.
 
A közleményben külön kell feltüntetni a működésre (maximum 25%), és a cél szerinti tevékenységre költött összegeket, illetve a még el nem költött összegeket a tovább tartalékolt részben kell jelölni.
 

A kitöltött adatlap elküldése

A kedvezményezett kitöltött adatlapot elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül küldheti el az adóhatósághoz, amennyiben már regisztrált a www.magyarország.hu oldalon.
 
Azok a civil szervezetek, amelyek rendelkeznek saját weboldallal, kötelesek azon is elhelyezni a közleményt május 31-éig, és egy évig nem törölhetik oldalukról azt.
 

Mit kell tenni a szervezet megszűnése esetén?

Amennyiben a szervezet jogutód nélkül szűnik meg, akkor soron kívül kell leadnia a beszámolót, ha azonban jogutódlással szűnik meg, a jogutódnak a jogelődre vonatkozóan el kell készítenie azt az eredeti határidővel és tartalommal.

 
Szerző
Ivanyos Judit