A 2011. évi CLXXV. Tv. 2.§ (6.) során meghatározásra került a civil szervezet fogalma. Civil szervezetnek tekintjük a civil társaságot, a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületet (a párt kivételével) és az alapítványt. Általában spontán módon, kezdeményezésre, mozgalomból kinőve jön létre.
 
A civil szervezet olyan nonprofit szervezet, amely saját költségvetéssel rendelkezik. A szervezet közcélú tevékenységet és közfeladatot lát el, azaz a szervezetnél tágabb közösség érdekében jár el.
 

Kik a civil szervezetek? 

Magyarországon a KSH adatai szerint közel 70 000 nonprofit szervezet működik, azonban csak egy részük jogosult az adó 1 százalék fogadására.
 
Az egyesületek, alapítványok és közalapítványok akkor lehetnek kedvezményezettek, ha székhelyük belföldön van, a működésük magyarországi közösség, illetve a határon túli magyarság érdekében történik. A civil szervezetnek meghatározott időszakon belül nem lehet lejárt esedékességű köztartozása, közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
A kedvezményezettek köre évente változhat, ezért az adó 1 százalék felajánlása előtt a kedvezményezett kereső használatán kívül célszerű tájékozódni a NAV által közzétett kizárt kedvezményezett listájáról is.
Amennyiben olyan szervezetnek ajánlja fel az SZJA 1%-át, aki nem jogosult adó 1 százalék fogadásra, úgy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal levélben értesíti a felajánlót. A felajánlott 1 százalék az államra száll át.