A civil információs centrumok feladatát olyan civil szervezetek látják el, akik ingyenesen segítik a működési területükön tevékenykedő civil szervezeteket. Tudja meg, hogyan válhat egy szervezetté információs centrummá!
 
 
Korábban már beszámoltunk a Civil Információs Portál tevékenységéről, most pedig megtudhatja, hogy mik azok a Civil Információs Centrumok.
 
A 2011-es civil törvény rendelkezése szerint a Civil Információs Centrumok (CIC-ek) hálózatát a társadalmi és civil kapcsolatokért felelős miniszter ellenőrzi és működteti. A címet pályázati úton nyerhetik el a civil szervezetek, működésük térítésmentes. Az információs centrumok feladata a működési területükön tevékenykedő civil szervezetek segítése. A támogató szolgálat 2012. június 1-jén indult el.
 
Minden megyében és a fővárosban is találhatóak CIC irodák, amelyekhez civil szervezetek munkatársai fordulhatnak bármilyen információ-, tanács- vagy segítségkérés ügyében. A CIC-ek tevékenységi körébe tartozik többek között a civil szervezetek szakmai támogatása, a fenntarthatóság erősítése, valamint az állami támogatások szabály szerinti felhasználásának elősegítése.
 

A Civil Információs Centrumok szolgáltatásai:

 
  • segítséget, információkat nyújtanak a civil szervezeteknek adminisztratív kötelezettségeik elvégzéséhez,
  • információszolgáltatást biztosítanak a törvények és intézkedések megvalósulásáról,
  • tájékoztatják a szervezeteket a támogatási lehetőségekről, pályázati kiírásokról,
  • folyamatos gyakorlati segítséget nyújtanak és egyéni tanácsadási szolgáltatást végeznek civil szervezetek részére (jogi, közhasznúsági kérdésekben; pénzügyi, könyvelési, adózási kérdésekben; pályázati módszerekre, technikákra vonatkozóan; számítógép-kezelés területén);
  • segítik a a civil szervezetek és a helyi önkormányzatok és a nemzetiségi önkormányzatok együttműködését,
  • elősegítik a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködésének fejlődését,
  • a felsorolt információk terjesztése érdekében az e célra létrehozott számítógépes rendszeren keresztül adatot szolgáltatnak a Civil Információs Portál számára.
 
A Civil Információs Centrumok a felsorolt célok teljesülése érdekében kötelesek együttműködni egymással és a szakmai hálózatokkal. A 2016-os évi "Civil Információs Centrum pályázaton" nyert szervezetek listáját itt találja.
 
Szerző
Ivanyos Judit