Azok a civil szervezetek, amelyek megfelelnek a kedvezményezetti feltételeknek szeptember 30-ig kapják meg az adó 1%-os támogatásokat.
 
Az szja 1% felhasználásról szóló törvény szerint a NAV a kedvezményezett civil szervezetek részére legkésőbb szeptember 30-ig utalja át az 1%-os felajánlások összegét.
 
Ha a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó adóbevallás (az adóbevallás, az egyszerűsített bevallás, az adónyilatkozat vagy a munkáltatói adómegállapítás) az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra alkalmatlan, akkor utalni csak abban az esetben köteles az adóhivatal, ha
  • a rendelkező nyilatkozat évének utolsó napját követő egy éven belül az adóbevallás javítása megtörténik, vagy
  • a rendelkező magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és már jogszerűen lehetségessé válik.
 

Mikor nem kapja meg az összeget a szervezet?

Amennyiben a civil szervezet csőd vagy felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor az adóhatóság nem utalja át számára az összeget. Ha ezek közül bármely bekövetkezik, akkor a szervezet az eljárás kezdő időpontjáig kiutalt összegekkel soron kívül köteles elszámolni.
 
Egy új szabály tovább, hogy az a szervezet, amely az adott évben részesülni kíván a felajánlásokból, az azt megelőző év szeptember 30-án regisztrálnia kell a NAV-nál, azok a szervezetek, amelyek már a megelőző években regisztráltak nem kell ezt újra megtenniük. A NAV minden én január 1-jén teszi honlapján közzé a regisztrált kedvezményezettek listáját, amennyiben a szervezet nincs rajta, vagy törölték, illetve felfüggeszttették az adószámát, nem részesülhet a felajánlásokból.
 

Hogyan lehet előzetesen értesülni az érkező összegről?

A NAV szeptember 15-én honlapján teszi közzé az adott évre vonatkozó kedvezményezettek nevét, székhelyét, adószámát vagy technikai számát, észükre érvényesen felajánlott összegeket és javukra érvényesen rendelkezők számát.
 
Az adóhatóság azonban nem közli azoknak a kedvezményezetteknek az adatait, amelyeknek az érvényesen felajánlott összeg – valamilyen okból – nem utalható ki.
 
Az adóhatóság a rendelkező nyilatkozat évének utolsó napján teszi közzé azt, hogy mely szervezetek részére utalta át a felajánlások összegét.
 
Amennyiben a kedvezményezett szervezet kérelmezi, a NAV ingyenesen tájékoztatja a javára rendelkező – az adatszolgáltatás időpontjában – érvényes és érvénytelen, valamint el nem bírált nyilatkozatot tevők számáról, régiónkénti, megyénkénti, korcsoportonkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó okokról és azok arányáról. Az adóhatóság az utalás határidejét (szeptember 30.) követő harminc napon belül egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja a fenti adatokról azokat, akik az adatszolgáltatást kérvényezték.
 

Újdonság: a felajánlók adatait is meg lehet tudni

Egy 2015-ös változás, hogy mostantól a rendelkező magánszemélyek megadhatják nevüket, valamint elektronikus, illetve levelezési címüket az 1%-os nyilatkozaton. Az adatok megadása önkéntes. A kedvezményezett a rendelkezésére álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és azokat az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.