Azok a civil szervezetek, amelyek 2017-ben jogosultak az 1%-os felajánlásokra, szeptember 30-ig kapják meg a támogatások összegét. Itt tudhatja meg azt is, hogyan lehet értesülni előzetesen az összegről, és hogyan kérhetőek ki a felajánlók adatai.
 
 
Az szja 1% felhasználásáról szóló törvény rendelkezései alapján az adóhatóság a civil kedvezményezettek részére legkésőbb szeptember 30-ig utalja át az adó 1%-os felajánlások összegét. Az utalás csak akkor teljesíthető, ha az adózó a jogszabálynak megfelelően, benyújtotta adóbevallását és befizette adóját, illetve önellenőrzésből egyértelműen megállapítható az összevont adóalap adójának, illetve a levonandó kedvezményeknek az összege.
 
Fontos azonban, hogy ha az adófizető által kitöltött rendelkező nyilatkozat alapját képező adóbevallás (csökkentett adattartalmú bevallás, adónyilatkozat, egyszerűsített adóbevallás, munkáltatói adómegállapítás vagy a bevallási nyilatkozat) az átutaláshoz szükséges adatfeldolgozásra alkalmatlan, akkor utalni csak abban az esetben köteles az adóhivatal, ha:
  • a rendelkező nyilatkozat évének utolsó napját követő egy éven belül az adóbevallás javítása teljesül, vagy
  • a rendelkező magánszemélynek az adóhatóság havi részletfizetést, illetve fizetési halasztást engedélyezett és már jogszerűen lehetségessé válik.
 
Érdemes tudni, hogy bizonyos esetekben az adóhatóság az átutalt összegen felüli többletfizetésre kötelezheti a felajánló magánszemélyt. Ha ugyanis a magánszemély rendelkező nyilatkozatot tartalmazó adóbevallásának módosítása, önellenőrzése vagy adóhatósági ellenőrzése az összevont adóalap adójának kedvezmények levonása vagy átutalások teljesítése után fennmaradó részére kevesebbet állapít meg a bevallott, illetve megállapított összegnél, akkor a különbözetnek az Szja törvényben
meghatározott hányadát  ha az kedvezményezettenként legalább ötezer forint, és a rendelkezés teljesítése a kedvezményezett javára már megtörtént  az adóhatóság határozata alapján a magánszemélynek meg kell fizetnie.
 

Mikor nem kapja meg az 1%-os támogatások összegét a szervezet?

Abban az esetben, ha a civil szervezet csőd vagy felszámolási eljárás, kényszer-végelszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt áll, a NAV nem utalja át részére az összeget. Amennyiben a felsoroltak közül bármely bekövetkezne, a szervezetnek az eljárás kezdő időpontjáig kiutalt összegekkel soron kívül el kell számolnia.
 
Nem teljesíti az adóhatóság az utalást, ha a szervezet részére érkezett 1%-os támogatás összege nem éri el a 100 forintot.
 
Fontos továbbá, hogy 2015 óta csak azok a civil szervezetek fogadhatnak 1%-os felajánlások, amelyek szerepelnek az adott évben a NAV regisztrált kedvezményezettek listáján, amelyet az adóhatóság minden év január 1-jén tesz közzé. Érdemes figyelembe venni, hogy ha a NAV tudomására jut, hogy egy adott szervezet nem felel meg a kedvezményezetti feltételeknek, akkor törölheti vagy felfüggesztheti adószámát, így az 1%-os felajánlásokra sem lehet jogosult abban az évben.
 

Előzetes tájékoztatás az 1%-os összegekről

Az adóhatóság 2017. szeptember 15-én honlapján teszi közzé az idei évre vonatkozó kedvezményezettek nevét, székhelyét, adószámát vagy technikai számát, valamint a részükre érvényesen felajánlott összegeket és javukra érvényesen rendelkezők számát. A NAV azonban nem közli azon kedvezményezetteknek adatait, amelyek részére a felajánlott összeg – valamilyen okból – nem utalható ki. A NAV a végleges kiutalásokról pedig a rendelkező nyilatkozat évének utolsó napján ad tájékoztatást.
 

Kérelemre a felajánlók adatait is meg lehet tudni

Fontos tudni, hogy a kedvezményezett kérelmére az adóhatóság ingyenesen tájékoztatja a részére felajánlást tett – az adatszolgáltatás időpontjában – érvényes és érvénytelen, valamint el nem bírált nyilatkozatot tevők számáról, régiónkénti, megyénkénti, korcsoportonkénti megoszlásáról, az érvénytelenséget okozó okokról és azok arányáról. 
 
Egy 2015-ben bevezetett szabály szerint a rendelkező magánszemélyek (önkéntesen) megadhatják nevüket, valamint elektronikus, illetve levelezési címüket az 1%-os nyilatkozaton. Az adatokat a kedvezményezettek elektronikus úton, tól az EGYADAT elnevezésű nyomtatvány elküldésével szeptember 30-ig kérhetik ki a NAV-tól. Az adóhatóság pedig szeptember 30. és október 30. között kérelemre egy alkalommal elektronikus úton tájékoztatja a civil kedvezményezetteket a rájuk érvényesen rendelkező magánszemélyek nevéről, postai vagy elektronikus levelezési címéről. A kedvezményezett a rendelkezésére álló adatokat kizárólag a közhasznú tevékenységével kapcsolatban a magánszeméllyel történő kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja fel, és azokat az adatszolgáltatást követő 5 évig kezelheti.
 
Mindenképpen érdemes kikérni az adatokat, többek között azért, mert így a civil szervezet kapcsolatba léphet felajánlóival, de a következő évi kampányi tervezéséhez is nagy segítséget nyújthatnak a felajánlókkal kapcsolatos információk. Hogy mire használhatóak fel ezek az adatok, részletesebben korábbi írásunkból tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit