Adóköteles tevékenységet kizárólag adószámmal rendelkező adózó végezhet – ennek érdekében a civil szervezetnek be kell jelentkeznie az adóhatósághoz. Itt tudhatja meg, hogyan teheti ezt meg.
 
 
Fontos, hogy amennyiben a civil szervezet olyan tevékenységet végez, amely után adózási kötlezettségve van, adószámra van szüksége, amelynek megszerzéséhez be kell jelentekeznie a NAV-nál. A bejelentkezést az adott szervezetnek az adókötelezettség fenállásától számított 15 napon belül kell megtennie az adóhatóság  – a civil szervezet székhelye szerint illetékes – alsó fokú adóztatási szervénél.
 
Érdemes tudni, hogy a civil szervezetek a bírósági nyilvántartásba vétel során automatikusan nem kapnak adószámot. A cégbejegyzésre nem kötelezett szervezetek részére a bejelentkezéshez a NAV által kiadott a 14T201. számú bejelentő és változásbejelentő nyomtatványt kell kitölteni és leadni a NAV részére.
 
A civil szervezetnek az adózással összefüggésben mindig – a levelezéseken, a befizetéseken, a visszaigénylések alkalmával, a kibocsátott számlákon stb. – fel kell tüntetnie.
 
Az is előfordulhat, hogy civil szervezetnek például kizárólag az adományigazolás miatt van szüksége adószámra.
 
Fontos továbbá, hogy a jogi személyeknek (pl. civil szervezetek), a pénzeszközeiket kötelesek pénzforgalmi számlán tartani, amelyhez bankszámlát kell nyitniuk.
 
Ha bejelentkezést követően bármely adat változik – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, – a fent található változásbejelentésre is alkalmas lapon a NAV székhely szerint illetékes alsó fokú adóztatási szervénél köteles bejelenteni a szervezet.
 
Az említett nyomtatvány a NAV honlapjáról letölthető, valamint az ügyfélszolgálatokon papíralapon is hozzáférhető.
Szerző
Ivanyos Judit