Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a civil szervezet köteles visszafizetni a magánszemélyektől kapott támogatásokat az adóhatóság részére. Tudja meg, milyen esetekben kötelezhetőek a civilek a támogatások visszautalására.
 
 
Érdemes tudni, hogy a magánszemélyek által felajánlott összegek olyan költségvetési támogatásnak számítanak, amelyek igénylését és a közcélú tevékenységeknek megfelelő felhasználását a NAV ellenőrzi.
Ha az adóhatóság az ellenőrzés során azt állapítja meg, hogy:
  • a támogatás igénylése jogszabálysértően történt, például a szervezet nem felel meg a kedvezményezetti feltételeknek;
  • a szervezet nem a  közcélú tevékenysége szerinti használta fel az összeget,
akkor  a kedvezményezettnek a NAV határozata alapján az átutalt összeget vissza kell fizetnie.
 

Mit takar a közcélú tevékenység?

A kedvezményezett civil szervezet akkor fordítja a közcélú tevékenységének megfelelően az 1%-os támogatások összegét, ha
  • az alapítvány, közalapítvány, egyesület alapcélként meghatározott közhasznú tevékenysége megvalósítására fordítja;
  • az  1%-os felajánlásokat fogadható szervezetek a létesítő okiratukban és a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban alaptevékenységként meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására költik azt.
Fontos odafigyelni, hogy a kedvezményezett fenntartására, működésére fordított összeg együttesen nem lehet több a felhasználás évében felhasznált összeg 25 százalékánál, de legfeljebb a 25 millió forintnál. Hogy milyen tevékenységek számítanak működési költségnek, arról korábbi cikkünkben olvashat.
 
Lényeges arra is ügyelni, hogy a civil szervezet csak akkor részesülhet az 1%-os felajánlásokból, ha a rendelkező évet megelőzően regisztrál az adóhatóságnál. Ha egy szervezet tehát 2018-ban szeretne 1%-os felajánlásokat fogadni, akkor 2017. szeptember 30-ig regisztrálnia kell az adóhatóságnál. Amennyiben azonban a civil szervezet már egy korábbi évben regisztrált, nem kell ezt újra megtennie. A regisztrációs kötelezettségekről és a regisztrált kedvezmények listájáról részletesebben innen tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit