A 2011. évi CLXXV. törvény értelmében civil szervezetnek nevezzük a civil társaságot, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületet (kivéve a pártot), valamint az alapítványt.
 
Más megfogalmazásban a polgárok olyan nonprofit, párton kívüli szerveződéseit (egyesületek, szervezetek) nevezzük civil szervezetnek, amelyek a különféle érdekek és igények kielégítésére önszerveződés eredményeképpen jönnek létre.
 
A harmadik szektornak is nevezett non-profit szervezetek a polgári/civil társadalom egyik pillérét képezik. Az a tényező, hogy az egyének, csoportok, illetve a társadalom problémáit civil szervezetek oldják meg, azért fontos, mert így alakul ki a civil társadalom, vagyis az államtól független kapcsolatok hálózata. Ennek révén nő az állampolgárok részvétele a mindennapi politikában, e részvétel jelentőségének tudata, illetve az őket körülvevő társadalom iránti felelősségtudat.
 

Mely civil szervezetek jogosultak 1% felajánlásra?

A közhasznú tevékenységet folytató civil szervezetek jogosultak a személyi jövedelemadó 1%-ából részesülni. Az egyesületek, alapítványok és közalapítványok akkor lehetnek kedvezményezettek, ha a székhelyük belföldön van és a működésük magyarországi közösség, illetőleg a határon túli magyarság érdekében történik, valamint
  • a rendelkezés évének augusztus 1. napja és az általa tett nyilatkozat időpontja között nem volt olyan lejárt esedékességű köztartozása, amelyre fizetési halasztást vagy részletfizetési kedvezményt nem kapott,
  • amely alapcél szerinti közhasznú tevékenységét a rendelkező évet megelőző év január 1-jétől megszakítás nélkül ténylegesen folytatja, eleget téve minden rá vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek, és
  • amely közhasznú alapítvány, egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
 
A Civil tv. 2. § 20. pontja határozza meg a közhasznú tevékenység fogalmát, amely szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.