A civil szervezetek bizonyos adatai bárki számára ingyenesen hozzáférhetőnek minősülnek. Tudja meg, milyen szabályok vonatkoznak a civil szervezetekre adataik nyilvánossággal kapcsolatban.
 
 
 
 
A civil törvény IV. fejezete szerint a megalakuló civil szervezetet a törvényszék veszi nyilvántartásba. Amennyiben a civil alapítvány vagy egyesület nyilvántartásba vétele iránti kérelméhez létesítő okiratot csatolnak, a bíróság a kérelmet az érkezését követő tizenöt napon belül elbírálja. A civil szervezetek törvényszéki nyilvántartásában bekerülő adatai országosan, elektronikusan, bárki számára ingyenesen hozzáférhetőek.
 
Fontos továbbá, hogy civil szervezet nyilvántartásba bejegyzett adatai - ideértve a törölt adatokat is - nyilvánosak. Az egyesület vagy alapítvány benyújtott iratai, ideértve a még el nem bírált kérelmet és mellékleteit is, nyilvánosak, azokat bárki megtekintheti, és azokról feljegyzést készíthet. A törvényességi ellenőrzési eljárás során az ügyészség teljes körű iratbetekintésre jogosult.
 
Kivételt képez azonban az egyesület alakuló ülésének jelenléti íve, valamint az egyesület tagnyilvántartása, mivel ezek nem nyilvánosak.
 
Nyilvános továbbá - az 1%-os rendelkezésről szóló törvény alapján - a kedvezményezett számára kiutalt összege és annak felhasználása. Az adóhatóság minden év szeptemberében honlapján teszi közzé az adott évben 1%-ot kapott civil szervezetek nevét, a hozzájuk érkezett rendelkezések számát, illetve a felajánlások összegét. Azok a civil szervezetek, amelyek saját honlappal rendelkeznek, az 1%-os kiutalást követő év május 31-ig az 1%-os összegek felhasználásáról közleményt kötelesek közzé tenni azon, és azt legalább egy évig nem távolíthatják el onnan.
 
A fent felsorolt nyilvános adatok statisztikai célra felhasználhatók, és azokból személyazonosításra alkalmas módon statisztikai adatok szolgáltathatók
 
A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter  a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános, közérdekből nyilvános információk gyűjtése, rendszerezése és közzététele, illetve ezzel összefüggésben a kérelemre történő adatszolgáltatás biztosítása céljából akadálymentes honlapot, Civil Információs Portált működteti. A Civil Információs Portál működéséről részletesebben itt tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit