Az utóbbi években egyre népszerűbbek a különféle társadalmi munkák, sokan ingyenesen, szabadidejükben segítenek rászorulókon, tesznek fontos ügyekért. Tudja meg, milyen szabályok szerint foglalkoztathatnak önkénteseket a civil szervezetek.
 
 
A civil szervezetek egy fontos tevékenysége önkéntesek foglalkoztatása, amelyet az ún. a közérdekű önkéntes tevékenység szabályai szerint kell végezni.
 

Mit takar a közérdekű önkéntes tevékenység?

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005-ös törvény annak érdekében született, hogy elismerje az önkéntesek munkáját és ez alapján bizonyos juttatásokat és kedvezményeket adjon, könnyítsen az önkéntességgel kapcsolatos adóterheken, illetve jutalmazza azokat az önkéntes tevékenységeket amelyek nagymértékben hozzájárulnak a közösségek, a társadalom fejlődéséhez és jólétéhez (közhasznúak).
 
Érdemes tudni, hogy közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető. Fontos, hogy a fogadó szervezet köteles bejelenteni a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszternek az önkéntesek foglalkoztatását, és közölni esetlegesen bekövetkező változásokat. A szervezet a bejelentési kötelezettségét - a miniszter által e célra rendszeresített -, megváltozott adattartalmú adatlapon, a törvényben meghatározott iratok csatolásával teljesítheti.
 

Mi számít önkéntes tevékenységnek:

Az önkéntes tevékenység többféle lehet, például:
 • tagsági jogviszonyon belüli (egyesület tagjaként végzett munka)
 • ingyenes megbízás (egy kuratóriumi elnökség)
 • közérdekű önkéntes tevékenység (2005. évi LXXXVIII. törvény alapján)
 • külön szabályozott jogviszonyon kívüli önkéntesség (természetes, spontán, nem formalizált önkéntes tevékenységek).
 

Ki végezhet önkétes munkát?

Az önkéntes munkavégzője esetében törvény kifejezetten nagy szabadságot enged, példuál kiskorú személy is lehet önkéntes. Fontos kitétel azonban, hogy az önkéntes személynek cselekvőképesnek vagy korlátozottan cselekvőképesnek kell lennie, aki 10. életévét betöltött, de kiskorúsága miatt cselekvőképtelen személy.
 
Az önkénes lehet magyar állampolgár, EU tagállam valamint Európai Gazdasági Térség államainak állampolgára, Európai Unión kívüli országok állampolgára, amennyiben az őt alkalmazó szervezet megfelelő felelősségbiztosítást köt, ellátása, szállása, visszautazása biztosított, egészségügyi ellátásra jogosult, illetve hatályos idegenrendészeti jogszabályoknak megfelelő státusszal rendelkezik (menekült, menedékes, bevándorolt, letelepedett) vagy egy EU állampolgár egyenes ági rokona, valamint házastársa.
 

Milyen juttatásban részesülhet az önkéntes?

Habár az önkéntes a legtöbb esetben a munkát díjazás nélkül végzi, szükség esetén a foglalkoztató szervezet a következő ellenszolgáltatásokat kötelessége biztosítani:
 • munkaruházat, védőfelszerelés és -anyag,
 • utazás, szállás, étkezés,
 • saját személygépkocsi használat (kiküldetési rendelvény szerint),
 • védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás,
 • iskolarendszeren kívüli képzés költsége,
 • állat élelmezésének, ellátásának, képzésének,
 • eszköz működtetéséhez szükséges feltételek,
 • élet-, egészség- és baleset-biztosítás, felelősségbiztosítás, ill. azok díja,
 • napidíj (külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység, ill. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetében, amennyiben annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének 20%-át)
 • jutalom.
Szerző
Ivanyos Judit