Az Emberi Erőforrás Minisztérium február 15-én felhívást tett közzé, miszerint a civil szervezetek infrastrukturális támogatásra pályázhatnak 2017-ben.
 
 
A felhívás szerint a kezdeményezés célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.
 

Ki lehet jogosult a támogatásra?

 
Pályázhatnak a támogatásra:
 • alapítványok,
 • egyesületek,
 • valamint ezen szervezetek jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységei.
 
Nem pályázhatnak a támogatásra:
 • szakszervezetek,
 • pártok,
 • párt által alapított alapítványok,
 • párt részvételével létrehozott egyesületek,
 • kölcsönös biztosító egyesületek,
 • közalapítványok,
 • bevett egyház, egyházi jogi személy,
 • civil társaság,
 • valamint azon szervezetek: amelyek végelszámolás, kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési vagy csődeljárás alatt állnak,
 • illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
 • amelyeket az igénybejelentés benyújtásának évében (2017-ben) vett nyilvántartásba a bíróság;
 •  amelyek ellen jogutód nélküli megszűnésre irányuló eljárás van folyamatban;
 • amelyek a Nemzeti Együttműködési Alap támogatásaival vagy az ISTr. szerinti infrastruktúra-támogatással kapcsolatosan kizárás hatálya alatt vannak;

 

Befogadó szervezetek

A pályázatban a különböző támogatás típusok egyes kollégiumokhoz vannak besorolva, amelyek részére különböző befogadó szervezetek biztosítják a kiosztható támogatásokat.
 
Közösségi környezet kollégium
 
Befogadó szerv:
 • az önkormányzati fenntartású nyilvános könyvtár
 • a közművelődési intézmény
 • a Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, az Integrált Közösségi Szolgáltató
 
Támogatás típusok:
 • audio- és telekommunikáció,
 • elektronikus hírközlés,
 • fogyasztóvédelem,
 • informatika,
 • ismeretterjesztés,
 • közművelődés,
 • szak- és felnőttképzés,
 •  társadalmi párbeszéd,
 • település és közösségfejlesztés,
 • tudomány és kutatás.
 
Társadalmi felelősségvállalás kollégium
 
Befogadó szerv:
 • a fővárosi és megyei kormányhivatal
 
Támogatás típusok:
 • adományosztás,
 • családsegítés,
 • egyéb nonprofit tevékenységek,
 • hátrányos helyzetű rétegek segítése,
 • időskorúak gondozása,
 • nonprofit szervezeteknek,
 • ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások,
 • rehabilitációs foglalkoztatás,
 • szakmai és érdekképviselet,
 • szociális tevékenység,
 • polgári védelem.
 •  
Új nemzedékek jövőjéért kollégium
 
Befogadó szerv
 • az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő tankerületi központ
 • a nemzeti park igazgatóság
 
Támogatás típusok
 • betegségmegelőzés,
 • egészségmegőrzés,
 • gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 • gyermek- és ifjúságvédelem,
 • gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
 • kábítószer-megelőzés,
 • képességfejlesztés,
 • nevelés és oktatás,
 • természet- és környezetvédelem.

 

Hogyan lehet igényelni a támogatást?

Az igénybejelentést kizárólag elektronikusan az EPER-ben lehet benyújtani, amit a www.eper.hu oldalon vagy a www.emet.gov.hu honlapon keresztül lehet elérni, használatához Internet Explorer böngésző javasolt. Az igény bejelentését megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
 

A támogatás formája és mértéke

A befogadó szervezetek az EPER-ben teszik meg szabad kapacitásaik tekintetében felajánlásaikat. Egy igénybejelentésnél egy szabad kapacitás jelölhető meg, továbbá egy szervezet több igénybejelentéssel is élhet. Szabad kapacitásnak minősül a befogadó szervezet időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásai, amelyeket a befogadó szervezetnél keletkező valamennyi közvetlen és az ahhoz rendelhető közvetett kiadás megtérítésével igénybe vehetővé tesz a civil szervezet számára.
 

Az igénybejelentés határideje

Az igénybejelentések folyamatosan benyújthatók. A benyújtás során érdemes figyelni a pályázatban feltüntetett egyes kategóriákhoz tartozó havi bontás szerinti benyújtási határidőkre. Az igénybejelentés EPER-ben való véglegesítésének határideje minden hónap utolsó napja. Fontos, hogy azon igénybejelentések, amelyeket nem véglegesítenek az megszabott határideig, nem minősülnek benyújtott igénybejelentésnek, és a Nyilvántartó szerv formai ellenőrzésnek sem veti alá.
 

Támogatási időszak

A támogatási időszak a támogatási szerződésben kerül meghatározásra, de fontos, hogy az időszak záró napja legfeljebb 2018. január 31. lehet.
 
További részletekről az Emberi Erőforrások Minisztériumának pályázati felhívásában olvashat.
Szerző
Ivanyos Judit