Egy 2015-ös szabályozás szerint a NAV eljuttathatja a kedvezményezetthez részére az 1%-ot felajánló magánszemély nevét, valamint postai vagy elektronikus címét. A magánszemély a rendelkező EGYSZA lapon adhatja meg adatait, és nyilatkozhat arról, hogy hozzájárul-e, hogy azokat az általa választott civil szervezettel közöljék. Az adatokat nem kötelező megadni, ez csupán egy lehetőség.
 

Szeptember 30-ig kérheti ki az adatokat!

Fontos, hogy a NAV nem küldi meg automatikusan a civil szervezet részére a felajánlók adatait, hanem ezt külön, írásban kell kérvényeznie a szervezetnek az adóhatóságnál szeptember 30-ig.
 

Mire szolgálnak az adatok?

A rendelkező jogszabály értelmében a civil szervezet felajánlástól számított öt évig megőrizheti és kezelheti az által megkapott, felajánlókról szóló adatokat. A megkapott elérhetőségeken felkeresheti felajánlóit, részükre tájékoztatást nyújthat.
 
Mindenképpen érdemes kikérni ezeket az adatokat, mivel több szempontból is hasznosak lehetnek, mivel a szervezet például:
  • kapcsolatba kerülhet felajánlóival, tájékoztathatja őket az év közben felhasznált 1%-ok összegéről;
  • külön-külön (e-mail, posta) is megköszönhet a magánszemélyek felajánlásait;
  • rendezvényeire, eseményeire, nyílt napjára meghívhatja a felajánlóit, akikkel így személyesen is találkozhat;
  • felméréseket is végezhet a felajánlók körürében: pl. a kampánya hatékonyságáról, a felajánlott összeg nagyságáról, a felajnánlói szokásokról stb.;
  • kikérheti felajánlói véleményét tevékenységével, a jövőbeli célok megvalósításával kapcsolatban;
  • a megkapott adatokból számos következtetést levonhat felajánlóiról (pl. nem, életkor, társadalmi státusz, stb.);
  • a címekből, nevekből adatbázist is építhet, amelyet 5 évig tud felhasználni.
Szerző
Ivanyos Judit