Az adóhatóság minden évben felülvizsgálja, hogy az adó 1% felajánlásban részesült kedvezményezett jogosult-e a támogatásra.
 
A kedvezményezettek három feltétel nem teljesítése miatt kerülhetnek tiltólistára:
  1. A kedvezményezett nem küldte meg az adóhatóság részére a rendelkező évet megelőző 3 évre (2013-ban 2009, 2010 és 2011) vonatkozóan az adott évben január 1. és december 31. között részére átutalt szja 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazó elektronikus közleményt (09KOZ, 10KOZ, 11KOZ).
  2. A kedvezményezett a közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és az állami adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta.
  3. Az adóhatóság az átutalt szja 1 százalékos összeg közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásának az ellenőrzése során megállapította, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közölt.
 
A NAV évente közlemény útján hozza nyilvánosságra azon kizárt kedvezményezettek adatait, amelyek nem jogosultak az 1% fogadására.