Bemutatkozás


A Magyarországi Református Egyház elhívásának lényege és célja a misszió. Az a vágyunk, hogy mind az egyház, mind a gyülekezetek olyan hitüket megélő közösségek legyenek, melyek életükkel és szavaikkal Istenre mutató jellé, Isten Országa tanúivá válnak. Így hiteles tanúságtételük által minden ember számára elérhetővé válik az evangélium szabadító, gyógyulást hozó örömhíre.
 
Missziói tevékenységünk mellett évszázadok óta foglalkozunk oktatással, neveléssel, valamint a gyülekezeteink, intézményeink környezetében élő, szükséget szenvedő embertásaink megsegítésével is. 
 
A nevelés és az oktatás - figyelemmel az általános állami és önkormányzati követelményekre - Istennek a Szentírásban adott kijelentése, hitvallásaink és a magyar kálvinizmus szellemében folyik. Több mint 180 óvodánkban, közoktatási és felsőoktatási intézményünkben közel 60 ezer diákot oktatunk.
 
Szenvedő embertársaink megsegítése, a betegek, fogyatékosok ápolása és gondozása, a magányosok, egyedül élők, idősek, valamint a hátrányos szociális helyzetben levők és a társadalmi hátrányt szenvedők közötti szolgálat elválaszthatatlan az egyháztól. Ez a szeretetszolgálat, más szóval diakónia a hitre jutott ember Isten iránti hálájából fakad.
 
Egyházunk gazdag, évszázados diakóniai múlttal rendelkezik. Ezekből és egyháztagjaink imádságos szeretetéből táplálkozik a református szeretetszolgálat. Református egyházközségeink igyekeznek odafigyelni a közöttük vagy környezetükben élő szükséget szenvedőkre. Egyes gyülekezetekben külön munkatársat, diakónust is alkalmaznak, aki lelkipásztoraink, valamint a diakóniai munkáért felelős presbiterek mellett végzi ezt a szolgálatot.
 
Kérjük, személyi jövedelemadója egy százalékával támogassa a Magyarországi Református Egyház társadalmi szolgálatát! Technikai szám: 0066
 
A Magyarországi Református Egyház feladata és működése bővebben: https://reformatus.hu
 
 

Videó