Bemutatkozás


Isten hozott!
 
Az Ősmagyar Egyház nem új vallás, hanem visszatérés elődeink ősi hitéhez, bölcseletéhez, életszemléletéhez és társadalmi rendjéhez. Ez a szittya-magyar őseink által évezredeken át gyakorolt hit folytatását és annak a mai életbe való beépítését jelenti.
 
Az Ősmagyar Egyház célkitűzései: 
  1. Az ember és az Isten közötti kapcsolat javítása
  2. Az EgyIsten-hívő ősi magyar vallás felújítása
  3. Magyar hagyományaink ápolása és megőrzése
  4. A magyar test, szellem és lélek gondozása
  5. A magyar lelki testvériség megteremtése
 
Az Ősmagyar Egyház az égből áradó isteni áldás testvéri gyülekezete. 895 óta a Kárpát-medence első magyar őskeresztény, történelmi egyháza.

A Mindenható Isten áldása, hogy egy ezredéves szunnyadás után, 1973 márciusában felébredt a magyar lélek és újraszületett az Ősmagyar Egyház. Isteni elrendeltetés volt ez!
 
1999. november 15-e óta Magyarországon is bejegyzett, nyilvántartott egyház vagyunk. 2014 április 1-től az új egyháztörvény jogállásunkat "vallási szervezet"-re módosította.
 
A Teremtő Isten minket magyarnak teremtett, s mivel érzelmünk, gondolkodásunk magyar, ezért az Ő akaratát teljesítve valljuk és éljük ősi magyar hitünket. Az Ősmagyar Egyház követője mindent az Égiek dicsőségére, hazája, családja javára és a saját maga felemelésére tesz. 
 
Elmélkedjünk, imádkozzunk, és segítsük egymást a földi és égi kapcsolatok fenntartásában. 
A Magyarok Istene áldása kísérjen és vezéreljen bennünket ebben az igaz és szent küldetésben.
 
Testvéri szeretettel az Ősmagyar Egyház.
 
Tisztelt látogatók!
 
2024-ben az Szja egyházi 1%-át az Ősmagyar Egyház nevére, a 0925-ös technikai számra ajánlhatják fel.
 
Köszönjük eddigi és ez évi támogatásukat!
Képgaléria