Újdonság, hogy az idáig érvényes 150 ezer forinttal szemben 2016-tól 200 ezer forintig igényelheti az adófizető a részletfizetési lehetőséget.
 
 

Ki igényelhet részletfizetést?

Minden adófizető magánszemély élhet a részletfizetés lehetőségével, aki nem folytat vállalkozási tevékenységet és nem kötelezett Áfa fizetésre. A kedvezményt abban az esetben választhatja, ha 200 000 ezer forintot meg nem haladó részletfizetését legfeljebb hat hónapon keresztül, pótlékmentesen, egyenlő részletekben teljesíti.
 
A kedvezményt akkor is veheti, ha a fizetendő adója és az egészségügyi hozzájárulás együttes összege több mint a 200 000 forint, de a más adónem(ek)ben visszajáró adó összegét a személyi jövedelemadó bevallásában átvezetteti, és ezáltal a valódi személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás befizetési kötelezettsége nem több mint 200 000 forint.
 
A nyilatkozat megtételének végső időpontja az szja bevallás rendes határideje – 2016. május 20-a. A határidő jogvesztő késedelmi igazolással nem lehet élni. Amennyiben a 2015-ös adóévre vonatkozó bevallását késve adja le, a részletfizetési kedvezmény igénybevételére nincs lehetősége.
 

Hogyan igényelheti a részletfizetést?

A pótlékmentes részletfizetés igényléséről a szja bevallásának (1553-as nyomtatvány) C lapján az (A) mezőben nyilatkozhat. Fontos tudni, hogy a fizetési kedvezmény engedélyezéséről az adóhatóság nem küld értesítést. Az adófizető csak akkor kap értesítést, ha a kedvezmény feltételeinek nem felel meg.
 

Határidők:

Az első részlet befizetésének végső időpontja 2016. május 20-a. A részletfizetésre maximum hat hónap áll rendelkezésre, de a befizetéseket ennél rövidebb idő (két, három, négy vagy öt hónap) alatt is teljesítheti.
 A részletfizetések hatátidejei pedig:
  • 2016. május 20,
  • június 20.,
  • július 20,
  • augusztus 22.,
  • szeptember 20.,
  • október 20.

 

Határidő elmulasztása esetén:

Ha nem fizeti be időben az esedékes részletet, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetnie. Ebben az esetben a NAV a tartozás fennmaradt részére az első fizetési határidőtől számítva (2016. május 20-ától) késedelmi pótlékot állapít meg. Amennyiben a pótlékmentes részletfizetés feltételeinek nem felel meg, de adóját nem tudja az előírt határidőre egy összegben befizetni, részletfizetés vagy fizetési halasztás engedélyezését kérelmezheti az adóhatóságnál. Ennek menetéről részletesebben a NAV nyomtatványkitöltő útmutatójában olvashat.
 
Az adófizetés szabályairól és teljesítésének lehetséges módjairól bővebben itt tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit