Hétfőig adhatja át munkáltatójának a szükséges igazolásokat, amennyiben korábban a munkáltatói adómegállapítást választotta.
 
 
Az idei éven március 21-ig adhatja át a munkavállaló – munkáltatói adómegállapítás választása esetén  a szükséges igazolásokat a munkáltatónak. Ez határidő eredetileg március 20-a lenne, de mivel az nap 2016-ban hétvégére esik, ezért az időpont módosult egy nappal.
 

Kire vonatkozik a határidő?

Amennyiben az adófizető magánszemély 2016. február 1-ig nyilatkozott (a 15NY29 jelű nyomtatványon), hogy munkáltatóján keresztül kívánja teljesíteni adófizetési kötelezettségét, és munkáltatója azt vállalta, akkor a március 21-i határidő érintheti a munkavállalót.
 
Fontos továbbá, hogy csak abban az esetben kell figyelembe vennie ezt a határidőt, amennyiben a befizetendő adóját módosító igazolásokat kíván eljuttatni a munkáltatójához.
 

Milyen igazolásokat adhat át a munkáltatónak?

Amennyiben a magánszemély:
  • adókedvezményt érvényesít, például a családi adókedvezményt vagy az első házasok kedvezményét veszi igénybe;
  • a tételes költségelszámolást alkalmazó mezőgazdasági őstermelő nemleges bevallásról nyilatkozik (15NY63-as nyilatkozat);
  • adójáról önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozatban, nyugdíjbiztosítási nyilatkozatban (ide nem értve, ha a nyugdíjbiztosítási nyilatkozat megtételére külföldi biztosítóval megkötött nyugdíjbiztosítási szerződés alapján jogosult a magánszemély) rendelkezik;
  • adóköteles társadalombiztosítási, családtámogatási ellátás, önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesítők illetménye, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított ellátás címén szerzett bevételt;
akkor az ehhez szükséges igazolásokat március 21-ig adhatja át munkáltatójának.

 

Így rendelkezhet adója 1+1%-áról

Fontos tovább, hogy amennyiben a munkavállaló rendelkezni kíván adója 1+1%-áról, akkor a kitöltött nyilatkozatát (15EGYSZA lap) legkésőbb május 10-ig adhatja át munkáltatójának. Mivel a rendelkező nyilatkozat adótitoknak minősül érdemes azt lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban elhelyezve eljuttatni a munkáltatónak.
 

A munkáltató feladata

A munkáltatói adómegállapítás esetén a munkáltató az adóalapot és az adót – a munkavállaló magánszemély nyilatkozata és igazolásai alapján – 2016. május 2-ig állapítja meg és ad arról igazolás. A határidő eredetileg április 30, de mivel ez a nap idén hétvégére esik, ezért az időpont módosul pár nappal. Továbbá a munkáltató május 20-ig köteles  a munkavállalót érintő adómegállapítást elküldeni – elektronikus úton – az adóhatóság részére. 
Szerző
Ivanyos Judit