2019-re némileg megváltoztak az egyszerűsített foglalkoztatásra vonatkozó szabályok. Most is évi 120 napot dolgozhat egy személy egyszerűsített munkaviszonyban, ugyanakkor megváltoztak a bejelentési kötelezettség szabályai, ezek a legfrissebb tudnivalók.
 
 
Alakalmi munka - turizmus, vendéglátás
 
 
A köznyelv az “alkalmi” kifejezést használja az egyszerűsített foglalkoztatásra, kevesen tudják azonban, hogy az alkalmi munka csupán az egyike ennek a munkaviszony-formának.
 

Milyen esetben lehet választani az egyszerűsített foglalkoztatás?

Bármely foglalkoztatott esetén választható ez a forma, ha:
 • mezőgazdasági,
 • turisztikai idénymunkát,
 • alkalmi munkát,
 • filmipari statiszta munkát végez.
 
Filmipari munka

 

Mennyi időre vonatkozik az egyszerűsített foglalkoztatás?

Idénymunka esetén az egyszerűsített foglalkoztatási munkaviszony nem haladhatja meg a naptári éven belül a 120 napot. Fontos, hogy ez csak akkor teljesülhet, ha ugyanaz a személy foglalkoztatja ugyanazt a dolgozót.
 
Alkalmi munka esetén pedig egy naptári évben összesen maximum 90 naptári nap lehet, továbbá egy naptári hónapban összesen 15 naptári nap, és legfeljebb 5 egymást követő naptári napon lehet foglalkoztatni, vagyis nem lehet egybefüggő 7 nap. Az év közben megkezdett munkaviszonynál is érvényes a szabály, tehát töredék évre, hónapra is lehet alkalmazni.
 
Mezőgazdasági munka

 

Hogyan kell megkötni a munkaviszonyt?

A szabály szerint írásban kell megkötni a munkaviszonyról szóló szerződést, de vannak kivételes esetek. Ha a foglalkoztatás az öt naptári napot nem haladja meg, valamint ha a mezőgazdasági munka teljes időtartama nem több 30 napnál, akkor nem kötelező írásbeli szerződést kötni. Amennyiben a munkavállaló kéri, ezekben az esetekben is szerződést kell kötni. Fontos, hogy jelenléti ívet minden esetben kötelező kitöltetni, ahogy más munkaviszonyok esetében.
 
 

Bejelentési kötelezettség:

A munkáltatónak az egyszerűsített foglalkoztatás munkavégzése megkezdése előtt be kell jelentenie a munkavállaló:
 • nevét,
 • adószámát,
 • adóazonosító jelét és TAJ számát,  
 • az egyszerűsített foglalkoztatás jellegét (mezőgazdasági, turisztikai idénymunka, alkalmi munka, filmipari statiszta),  
 • a munkaviszony napjainak számát,  
 • amennyiben a munkavállaló Egyezmény alapján másik tagállamban, illetőleg egyezményben részes másik államban biztosított és ezt a munkáltató előtt igazolta, ezt a körülményt.  
 
A bejelentési kötelezettség a munkavállaló választása szerint teljesíthető:
 • elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az 18T1042E jelű adatlapon
 • telefonon keresztül a 185-ös telefonszámon.
 • illetve mobilalkalmazáson keresztül.
A bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges, hogy a munkáltató előzetesen regisztráltassa magát az ügyfélkapun. Erre sem személyesen, sem postai úton nincsen lehetőség.
 

Bevallási kötelezettség:

A főszabály szerint a munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggő bevallási kötelezettségét elektronikus úton havonta a ’08-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követő hó 12. napjáig kell teljesítenie.
 
Ha azonban a munkáltató nem kötelezett az elektronikus bevallásra, papír alapú bevallást is benyújthat. Ebben az esetben a ’08E számú nyomtatványt kell elküldeni a NAV-hoz, szintén a tárgyhónapot követő hó 12-éig.
 

Adófizetési kötelezettség

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munka jellegétől függően, a munkaviszony minden napjára a munkáltatónak közterhet kell fizetnie: 
 • mezőgazdasági idénymunka esetén 500 forint
 • turisztikai idénymunka esetén 500 forint,
 • alkalmi munka esetén 1 000 forint,
 • filmipari statiszta alkalmi munkája esetén 3000 forint.
 
A munkáltatónak a közterhet a tárgyhónapot követő hónap 12-éig kell - a NAV Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher befizetések 10032000-06057763 beszedési számlára - befizetnie.
 

Kell-e szja-t fizetni?

Az egyszerűsített foglalkoztatásból származó munkabért kizárólag akkor kell bevallania személyi jövedelemadó bevallásában, ha másmilyen jövedelmet is szerzet az adott adóévben, de ezt is csak akkor, ha a törvény által meghatározott összeghatárt meghaladja. Itt tudhat meg többet arról, hogy mennyi az egyszerűsített foglalkoztatás minimálbére, és milyen esetben köteles a foglalkoztatott szja-t fizetni.
 

Jár-e társadalmobiztosítás?

Az egyszerűsített foglalkoztatási munkaviszonyban dologozó nem minősül biztosítottnak, csak nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, valamint álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. A nyugellátás számításának alapja napi 500 forint közteher esetén 1370 forint/nap, napi 1000 forint vagy azt meghaladó közteher esetén 2740 forint/nap.
 
Az egyszerűsített foglalkoztatás további szabályairól részletesebben a NAV információs kiadványából tájékozódhat.
Szerző
Ivanyos Judit