Van tárhelyünk, ilyen tárhely, olyan tárhely, ahová időnként érkeznek dokumentumaink. Mik is ezek pontosan és mire valók? Hogyan tud ön dokumentumot beküldeni a NAV-nak szükség esetén? Ezt legtöbben nem tudjuk egészen addig, míg égetően szükséges nem lesz.

 

Első lépés: azonosítás

 
 
Azok az ügyfelek, akik természetes személyek (tehát nem jogi) elektronikus úton azonosíthatják magukat a NAV előtt, ez ahhoz kell, hogy eljárhassunk azokban az ügyekben on-line, ahol nem elengedhetetlen az, hogy megjelenjünk személyesen, vagy papíralapon küldjük a szükséges dokumentumokat, postai úton.
 

 
Ez az alábbi módon történhet meg:
 
1. A tároló elemet tartalmazó személyazonosító igazolvány (ún. e-személyi igazolvány) útján biztosított elektronikus azonosítás,
2. az ügyfélkapu, valamint 
3. a részleges kódú telefonos azonosítás. Erről korábban írtunk már itt
 
Biztonságos kézbesítési szolgáltatásként az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz ingyenesen jár elektronikus tárhely, melyet az ügyfelek a NAV-val való elektronikus kapcsolattartáshoz, dokumentum (mint béldául az adóbevallás ) beküldéshez és a hivatalos dokumentumok letöltéséhez használhatnak. A tárhelyen keresztül megvalósított kommunikáció minden tekintetben megfelel a hitelességi feltételeknek, így az maradéktalanul kiváltja a papír alapú levelezést.   
 

KÜNY tárhely


 
Az elektronikus azonosítási módok bármelyikére regisztrált természetes személyekről nyilvántartást vezet az erre feljogosított szervezet, ezt nevezzük Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartásnak (KÜNY). Az Ügyfélkapuhoz és az e-személyi igazolványhoz tartozó elektronikus tárhely (korábbi „Ügyfélkapus tárhely”) pontos elnevezése: Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz tartozó tárhely vagy KÜNY tárhely.    
 
                                                     
 
Igénybe vehetjük az elektronikus azonosítási módok segítségével az Általános Célú Kérelem Űrlap szolgáltatást is (ún. e-Papírt), melyen keresztül szabadon szövegezett beadványt, illetve ahhoz csatolt dokumentumot tudunk a NAV elé terjeszteni. Az e-Papír szolgáltatás azon ügyekben vehető igénybe, melyekre a NAV nem rendszeresített ÁNYK űrlapot.  
 

De választhatjuk azt is, hogy inkább levelezni szeretnénk a NAV-val 
Minden olyan természetes személy, aki nincs kötelezve elektronikus kapcsolattartása, dönthet annak teljes elutasítása mellett is; ebben az esetben a NAV kizárólag papír alapon fog kommunikálni vele. Aki nem szeretné az elektronikus kommunikációt, az teljesen ki is zárhatja azt --ha csak törvény nem kötelezi rá.  A NAV a Rendelkezési Nyilvántartásból való lekérdezéssel minden esetben figyelembe veszi 1. az elektronikus kapcsolattartás megengedhetőségére vonatkozó rendelkezést, valamint 2. az ügyfél által megadott hivatalos kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségeket.
 
 
Tekintettel arra, hogy 2018. január 1-jétől valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv, így a NAV is gyakorlatilag korlátozás nélkül biztosítja az elektronikus kapcsolattartási módot, az ügyfél bármikor kérheti a NAV-tól, hogy vele elektronikus úton tartson kapcsolatot azon nyilatkozatok esetében, ahol az elektronikus kapcsolattartás értelmezhető és kivitelezhető. Ilyen irányú kérésnek kell tekinteni azt is, ha az ügyfél kérelmét saját döntéséből eredően eleve elektronikus úton nyújtja be a KÜNY tárhelyén keresztül valamely a NAV által erre a célra rendszeresített ÁNYK űrlapon, vagy az e-Papír szolgáltatáson keresztül.6  
 
Amennyiben telefonon keresztül azonosított módon kíván kapcsolatba lépni a NAV-val, használhatja az ún. RKTA azonosítást is.
 
 
Szerző
Mirkó Anna