Rájött, hogy hibásan adta le adóbevallását? Esetleg a NAV értesítette a hibáról? Nincs ok az aggodalomra, a gikszer ugyanis javítható. Sokszor az adóhivatal automatikusan javítja, előfordulhat, hogy telefonon keresztül korrigálható a hiba, szerencsétlenebb esetben azonban új bevallást kell benyújtani.
 

2017-től az adózók többségének a NAV készíti el adóbevallását, így - a cikkben is említett - bevallási formák nagy része megszűnik. Arról, hogyan nézheti meg és ellenőrizheti bevallását, valamint az érvényes bevallási formákról és friss határidőkről innen tájékozódhat.

 
 

Hiányzik az aláírás?

A papír alapon (postán vagy személyesen leadott) szja-bevallásoknál gyakrori hiba hogy hiányzik az aláírás, ami előfordulhat a 1553-as bevallás főlapján, de a melléklapokon is. Ebben az esetben az adóbevallás érvénytelen, a NAV nem fogadja el azt, és behívja az adózót az aláírás pótlására. Ezt érdemes minél előbb teljesíteni, hogy elkerülhesse az esetleges jogkövetkezményeket.
 
Ha a leadás után Ön jön rá valamely hibára, hiányosságra, érdemes haladéktalanul értesíteni a lakóhelye szerint adóhatóságot.
 

Hiba javítása az ügyfél közreműködésével

Sok esetben a hibás adóbevallást az adózó közreműködése nélkül a NAV automatikusan kijavítja. Amennyiben a javítás az adófizetési kötelezettség vagy az adó-visszatérítési kötelezettség összegével kapcsolatos, akkor a NAV a kijavítástól számított 30 napon belül értesítést küld az adózó részére.
 
Abban az esetben, ha a hiba kizárólag az adózó közreműködésével korrigálható, a NAV levélben küld tájékoztatást a javítás lehetséges módjáról. Ilyenkor a 30 napos utalási határidőt a bevallás kijavításának napjától kell számítani.  Érdemes tudni, hogy az szja-bevallás javítása történhet levélben, személyesen, a NAV ügyfélszolgálatain, az Ügyfeltájékoztató és Ügyintéző Rendszeren (ÜCC) keresztül vagy telefonon.
 
Ha korábban elektronikus úton nyújtotta be bevallását, akkor annak a korrigálása javító bevallás benyújtásával is történhet. Ilyen esetekben teljes adattartalommal újra  ki kell tölteni az adóbevallást, és a hibás bevallás vonalkódját is szerepeltetni kell a kért helyen, ha ezt elmulasztja, a javítás érvénytelen. Fontos, hogy hibásnak minősített bevallás vonalkódja nem azonos a kiértesítő levél iktatószámával.  Az „Adózói javítással (helyesbítéssel) érintett bevallás típusa”, valamint „Az önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőket azonban üresen kell hagyni.
 

A bevallás adózói javítása

Ez akkor történhet, ha a NAV olyan hibát talál, amelynek korrigálásával nem változik meg adóalap vagy az adó. Ez típus apróbb hibák esetében alkalmazható, például valamelyik azonosító adat hiánya vagy hibás feltüntetése esetén. Ilyenkor adózói javítással (helyesbítéssel) az érintett bevallás típusa mezőbe kell beírni a javítandó bevallás típusát  (1553, 1553ADO, 1553NY vagy 15M29). Fontos, hogy a helyesbítéses javításnál nem szabad a hibás bevallás vonalkódját feltüntetni és kitölteni „önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőt. Az adózói helyesbítésnél teljes adatcserére történik, tehát minden adatot újra fel kell tüntetni, nem csak azt, melyet javítani szeretne.
 

A bevallás önellenőrzése

Ez a legbonyolultabb formája a bevallás javításának. Ezt akkor kell alkalmazni, ha az adózó hibásan tüntette fel az adóalapot vagy az adó összegét. Erre akkor van szükség, amennyiben adó összege meghaladja a 1 000 forintot, a magánszemély jövedelemadója és egészségügyi hozzájárulása esetén pedig a 100 forint.
 
Egy adott adóévben bevallás önellenőrzését ugyanazon nyomtatványon tudja kitölteni, mint amin az eredeti bevallást benyújtotta. Fontos tudni, hogy önellenőrzése  az elévülési időn belül van lehetőség, azaz a 2010. adóévet megelőző időszakra már nem fogadják el. Ha a NAV már elkezdte az önellenőrzést, a vizsgálat alá vont adón és támogatáson a vizsgált időszakban önellenőrzéssel nem lehet változtatni.
 
A 2015. évben keletkezett kötelezettségek tekintetében önellenőrzés esetén mindenképp a 1553 számú bevallást kell benyújtani, ha előzőleg más típusú bevallást adott le, akkor az „önellenőrzéssel érintett bevallás típusa” mezőbe írja be önellenőrizni kívánt bevallás típusát (1553, 1553NY, 1553ADO vagy 15M29).
 
Az önellenőrzés esetén „a hibás bevallás vonalkódja” és „a javítással érintett bevallás típusa mezőket” ne töltse ki.
 
Ha ugyanazon időszakban ismételt önellenőrzés történik, a 16-01, 16-02 lapok (O) blokkjában az erre vonatkozó kódkockát be kell ikszelni.
 
Érdemes tudni, hogy önellenőrözött bevallás az adóbevallás benyújtási határidő előtt is benyújtható (május 20.). Ebben az esetben az az általános adófizetési kötelezettségeket kell figyelembe venni. Ha azonban a határidő után adja le önellenőrzését, és adófizetési kötelezettsége keletkezik, az adót vagy az esetlegesen felszámított önellenőrzési pótlékot a bevallás benyújtásának időpontjáig tudja befizetni – ilyenkor nem kell késedelmi pótlékot fizetnie.
 
Amennyiben az eredeti bevalláshoz képest az önellenőrzés szerint magasabb az adója, önellenőrzési pótlékot kell kiszámolnia és befizetnie. Ha azonban alacsonyabb az önellenőrzés során az összeg – a kért helyen – jelezni kell a visszaigényelendő adó mértékét, vagy a visszaigényelhető adónak a más adónemre történő átvezetését. Fontos továbbá, hogy az önellenőrzési pótlék módosításánál is újra fel kell tüntetni a bevallás adattartalmát.
 
Az önellenőrzéskor történő kötelezettség-csökkenés esetén a kiutalásról a 1553- 170-es lapon lehet rendelkezni. Ilyenkor a főlapon kell jelölni, hogy a visszaigényelhető összegnek, összegeknek egy részét visszakéri és/vagy átvezetést kér. A 30 Art. 49. § (1) bekezdés 31 Art. 50. § (3) bekezdés 32 Art. 49. § (2) bekezdés 33 Art. 168. § - 169. § 13 1553-170-es lap „a”, „b”, „c”, „d”, és „g” oszlopainak kitöltésével kérheti a kiutalást.  Szintén ezen a lapon tud a visszaigényelhető adója a más adónemre történő átvezetéséről is nyilatkozatot tenni, ehhez a 1553-170-es lap „a”, „b”, „c”, „d”, „e” és „f” oszlopát kell kitölteni.
 
Az önellenőrzést az önellenőrözött időszakban, azaz az adóévben hatályos jogszabályok szerint kell elvégezni. Fontos figyelembe venni, hogy az önellenőrzési pótlék módosítása esetén ismét ki kell töltenie a bevallást, teljes adattartalommal!
 
Ha a korábbi önellenőrzési bevallásban feltüntetett önellenőrzési pótlék összege annak módosítása miatt csökken a negatív előjelét is fel kell tüntetni a vonatkozó sor „c” rovatában, a 16-01-02 lapok (O) blokkjában pedig be kell ikszelni az ismételt önellenőrzést.
 
Az önellenőrzéssel kapcsolatban a 1553-16-os lapok kitöltésére vonatkozó útmutatónál talál további tájékoztatókat. 
 
Ha a hibát a NAV ellenőrzés tárja fel, és adóhiányt állapít meg, akkor az adózónak az adó és a késedelmi pótlék megfizetésén túl adóbírságot is kell fizetnie (a bírság mértékéről az alábbi linken tájékozódhat: Art. 170. §)
 

Felhívás az önellenőrzésre

Az adóhivatal vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyt értesítheti az önellenőrzés szükségességéről, ha a bevallás adatai és a saját adatai között különbséget talál, és az az adózó terhére irányul. A felhívásnak azonban a magánszemély nem köteles eleget tenni, az önellenőrzés elmulasztása miatt bírság nem szabható ki.
 
Érdemes tudni, hogy adózói javítással vagy önellenőrzéssel az 1+1%-os rendelkezés nem módosítható.
 

A bevallás pótlása

Amennyiben a 2015. adóévre vonatkozó bevallását határidő után, azaz pótlásként nyújtja be, akkor a hagyományos 1553-ös nyomtatványt kell kitölteni és eljuttatnia a NAV-hoz. Ha az adózó az adóbevallás benyújtásában akadályozott, akkor az akadályoztatás megszűnését követő 15 napon belül tudja benyújtania bevallását. Amennyiben a késedelmet megfelelő módon igazolja, akkor az adóhatóság mulasztási bírságot nem szab ki.
Szerző
Ivanyos Judit