Az életkor, az iskolai végzettség, de még a nem is hatással van az adó 1%-os felajánlási szokásokra. Tudja meg, mely társadalmi csoportok fogékonyabbak az 1%-os felajánlásra, és kik azok, akik nagyobb eséllyel zárkóznak el. 
 
 
A civil szervezetek kommunikációs tevékenységét segítő Human Dialog  2015 végén felmérést végzett az 1%-os felajánlási szokásokkal kapcsolatban az adófizetők körében. A eredmények egy 800 fős, megyére és településtípusra reprezentatív mintából származnak.
 
Az egyik legszembetűnőbb eredmény, hogy a nők eleve jóval nagyobb arányban bizonyultak hajlandónak válaszolni a kérdésekre. A kutatásnak összesen 708 női válaszadója van, és közülük 592 fő (83,6%) tett adó 1%-os felajánlást; míg a kérdésekre összesen 252 férfi adott választ, és közüluk 195 fő (77,4%) rendelkezett adója 1%-áról.
 
Fontos továbbá, hogy az életkor is befolyásolja a felajánlási kedvet. A kutatásból kiderül, hogy a középkorú, illetve idősebb korosztály a legaktivabb az 1%-os rendelkezés szempontjából. A megkérdezett 15-19 éves korosztály tagjainak csupán az 50%-a, 20-39 éveseknek a 79%-a, a 40-59 éveseknek a 83%-a, míg a 60 éves vagy annál idősebbeknek a 80% tett felajánlást az elmúlt évben.
 
Emellett az iskolai végzettség is hatással van arra, hogy tesz-e valaki felajánlást. Míg a 8 vagy annál kevesebb osztályt végzetteknek csupán az 50%-a, a középfokú szakiskolát vagy szakmunkásképzőt végzettek 70%-a, az érettségivel vagy szakiskolai végzettséggel rendelkezők 76%-a, a főiskolai vagy egyetemi diplomával rendelkezők 89%-a ajánlotta fel adója 1%-át az elmúlt évben.
 
Ezenkívül hatást gyakorol a felajánlás megtételére, hogy az adózó milyen településen él. A községben, illetve nagyközségben lakó válaszadók 76%-a tett felajánlást; míg a városban élők 80%-a, a megyeszékhely vagy megye jogú városban lakók szintén 80%-a, valamint a fővárosban élők 88%-a rendelkezett 2015-ben adója 1%-áról.
Szerző
Ivanyos Judit