Minden szja-t fizető magánszemély felajánlhatja adója 1%-át egy civil szervezet javára, de az adófizetőknek alig több mint a fele él a lehetőséggel. Mi az oka, hogy ennyien nem rendelkeznek? Hogyan serkenthetnék a civilek a felajánlási kedvet?
 
 
Habár az elmúlt években növekedett a felajánlók száma, még mindig sokan nem rendelkeznek adójuk 1%-áról. 2015-ben a rendelkezésre jogosult - és 0 forintnál nagyobb összeget felajánlani tudó - 4,1 millió főből mindössze 2,2 millió fő ajánlotta fel egy általa választott civil szervezet részére adója 1%-át, azaz a jogosultaknak csupán az 54%-a élt a lehetőséggel. 
 

Nincs miért szégyenkezni

 
Ugyanakkor az adó 1%-os felajánlásokat nézve egyáltalán nem állunk rosszul nemzetközi viszonylatban - sőt. A magyar ötletet átvéve az elmúlt évtizedekben több környező országokban is bevezették az adó bizonyos részének felajánlását. A tapasztalatokat megvizsgálva azt láthatjuk, hogy a lengyel (47%), az olasz (60%) és a szlovák (55%) adófizetők is a magyarokéhoz (50-60%) hasonló mértékben élnek a felajánlási lehetőségekkel.
 

Miért mulasztják el?

 
A civil szervezetek kommunikációs tevékenységét segítő Human Dialog  2015 végén felmérést végzett az 1%-os felajánlási szokásokkal kapcsolatban az adófizetők körében. A eredmények egy 800 fős, megyére és településtípusra reprezentatív mintából származnak.
 
A kutatásból kiderül, hogy a rendelkezés elmulasztásának fő oka, hogy az adófizetők megfeledkeznek a felajánlási lehetőségről (14%), egy másik gyakori ok pedig, hogy más készíti az adóbevallásukat (munkáltató, NAV, könyvelő), és az nem informálja őket a lehetőségről (8,6%). A válaszadók 7,3%-át nem érdekli a rendelkezés lehetősége, míg 6,6% túl kevésnek találta felajánlható összeget, és ezért nem is rendelkezett 1%-áról. Szintén 6,6% azok aránya, akik azért nem tettek felajánlást, mert nem bíznak a civil szervezetekben, illetve ugyancsak 6,6% azoké, akiknek nem volt idejük az 1%-kal foglalkozni.

 

Mi segítene?

 
Arra a kérdésre, hogy mi segítené elő az 1%-os rendelkezést, a legtöbb válaszadó, 11,3% a figyelemfelkeltést/értesítést jelölte meg, 8,6%-uk tenné egyszerűbbé/átláthatóbbá a felajánlás folyamatát, valamint 7,9% szeretne több információt kapni arról, hogy kinek tehető felajánlás. A válaszadók 7,9%-a tenne felajánlást, ha több ideje lenne a rendelkezéssel foglalkozni, míg 7,3% a civilek megbízhatósága és az irántuk táplált bizalom növekedésében látják a megoldást.
 
Habár többféle oka van a felajánlás elmulasztásának, a kutatás eredményeiből egyértelműen kirajzolódik, hogy a folyamatos információnyújtásnak a felajánlási lehetőségről, illetve a civilek tevékenységéről kulcsszerepe van a rendelkezések alakulásában.
Szerző
Ivanyos Judit