Az adóhatóság tavaly több mint 1000 szervezetet zárt ki a kedvezményezettek közül, amelyek idén nem részesülhetnek az 1%-ban. A szervezeteknek érdemes odafigyelniük a leadási határidőkre, nehogy egy banális ok csússzanak le a felajánlásokról.
 
A 2016-os kizárt kedvezményezettek listáját itt találja!
 
 
A NAV 2014-ben összesen 1215 civil szervezetet zárt ki a kedvezményezettek köréből, tehát ők 2015-ben nem fogadhatnak 1%-os felajánlásokat.
 

Miért zárnak ki egy civil szervezetet?

Az szja 1% felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. törvény szerint minden szervezet, amely az adott évben részesülni kíván az 1%-os felajánlásokból, köteles elküldeni az adóhatósághoz a részére korábban utalt szja felajánlások összegének felhasználására vonatkozó (10-13KOZ számú) közlemény(eke)t.
 
A szervezetet a NAV kizártja, ha:
• beszámolási kötelezettségét nem teljesíti;
• a szervezet közleményében számszaki hibás adatokat közöl, vagy nem az elszámolható összeget tűnteti fel, és az adóhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztja;
• az adóhatóság megállapítja, hogy a szervezet valótlan adatokat közölt az szja 1%-os összeg felhasználásról.
 
A kizárás esetén a kedvezményezett a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben nem részesülhet az 1%-os felajánlásokból. Ez azt jelenti, hogy ha egy szervezetet például 2014-ben kizártak, 2015-ben nem fogadhat 1%-os felajánlást.
 

Mikor zárnak ki egy szervezetet?

A NAV a rendelkező nyilatkozat év augusztus 31. napjáig tájékoztatja a civil kapcsolatok fejlesztésért felelős minisztert a kizárt kedvezményezettek nevéről, adószámáról, illetve technikai számáról, székhelyéről és a kizárással érintett rendelkező évről, aki köteles azokat a felhasználást követő év június 30. napjáig a civilek szervezetekkel foglalkozó honlapján közzétenni. Az adatok a határidőtől számított egy évig, de legalább a következő év ezen adatainak nyilvánosságra hozataláig nem kerülhetnek le onnan.
 
Az adóhatóság minden január 1-jén honlapján teszi közzé azon szervezetek listáját, melyeket az előző év december 31-ig jogerőre emelkedett határozata alapján kizárt az adott rendelkező évben tett, szja 1%-os felajánlásainak részesedéséből. A listát az adóhatóság év közben is folyamatosan frissíti.
 

Mi történik, ha a szervezetnek köztartozása van?

Köztartózás fennállása esetén nem feltétlenül zárja ki a NAV a szervezetet. Amennyiben a szervezetnek köztartozása van, de azt kiegyenlíti, fennmaradó 1%-os felajánlások összegét átutalják részére. A köztartozás és az adó 1% kapcsolatáról részletesebben korábbi cikkünkben olvashat.
 

Kizárhatnak-e egy regisztrált szervezetet?

Egy 2014-es törvénymódosítás szerint minden szervezetnek, amely részesülni kíván az 1%-os felajánlásokból, az adott rendelkező évet megelőzően regisztrálnia kell az adóhatóságnál. A regisztrációs kötelezettségről bővebben itt tájékozódhat.
 
Ha a regisztrációt követően a szervezet valamilyen okból már nem felel meg a feltételeknek, azt közölnie kell a tényállástól számított 15 napon belül az adóhatósággal. A NAV ezt követően törli a szervezetet a kedvezményezettek listájáról. Az adóhatóság akkor is törli a nyilvántartásból a kedvezményezett, ha tudomást szerez arról, hogy a szervezet közhasznú tevékenységet már nem folytat, vagy nem felel meg a regisztrációs feltételeknek
 
A NAV 2015-től minden év január 1-jén honlapján teszi közzé a regisztrált kedvezményezettek listáját, amelyet év közben folyamatosan frissít, tehát időközben is kizárhat szervezeteket.
 
Fontos, hogy a szervezetet akkor is kizárhatják, ha az adott rendelkező évre már regisztrált. Továbbá, ha egy szervezet az adott évben kizártak, akkor abban az évben regisztrálni sem tud.