Május 31. a határideje az Szja 1%-beszámoló elküldésének, amelyet 2014-ben kiutalt, és ez alapján 2015-ben felhasznált összegről kell elkészíteniük a szervezeteknek. Ehhez 2015-ben a 13KOZ nyomtatvány kitöltése szükséges. A beszámolót elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül küldhetik el az adóhatósághoz.
 
 

Mit tartalmazzon a beszámoló?

Az Szja 1%-ot fogadó civilek a beszámolót mindig az átutalásról szóló második év május 31-ig küldhetik el (tehát a 2014-ben átutalt összeg esetén 2016. május 31-éig, a 2015-ban átutalt összeg esetén pedig 2017. május 31-éig).
 
A nyomtatványon a szervezet részére kiutalt Szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozó adatoknak kell szerepelniük, ezen belül a cél szerinti és működési költségeknek külön-külön és összegszerűen is.
 
Egy 2014-ben életbe lépett szabály szerint a működésével kapcsolatos költségként elszámolható összeg együttesen nem haladhatja az adófizetők által felajánlott összeg 25 százalékát, de legfeljebb a 25 millió forintot, valamint a reklámra, marketingre fordított költségek mértéke nem haladhatja meg az összeg 10%-át, de maximum 10 millió forintot. Az új szabályról részletesebben korábbi cikkünkben olvashat.
 
A beszámolóban továbbá fel kell tüntetni a felajánlott összeg esetleges – legfeljebb az átutalást követő második év végéig terjedő – tartalékolását.
 
A közlemény végén egy szabadon gépelhető rész található, amelyben a felajánlott összeg felhasználására vonatkozó részletes információkról számolhatnak be a szervezetek.
 
Amennyiben a szervezet jogutód nélkül szűnik meg, a közleményt soron kívül kell elkészítenie és benyújtania, ha pedig jogutódlással szűnik meg, akkor a jogutódnak a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettsége van.
 

Közzétételi kötelesség

A NAV a megkapott közlemények adatait átadja az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter részére, aki az adatokat minisztériuma honlapján közzéteszi. Továbbá azok a szervezetek, amelyek saját honlappal rendelkeznek, a felhasználást követő év május 31-ig a közleményt kötelesek közzé tenni azon, és legalább egy évig nem távolíthatják el onnan.
 
Ha a szervezet a közleményre vonatkozó szabályoknak nem tett eleget, vagy a közleményben számszakilag hibás adatot közölt, illetve nem az elszámolandó összeget tüntette fel, vagy a NAV által közölt javítására kitűzött határidőt elmulasztotta, továbbá, ha beszámolójában valótlan adatot közölt, akkor a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben nem részesülhet az 1%-os felajánlásokban. Emellett nem jogosult a szervezet az 1%-os felajánlások fogadására, ha a beszámolt időszakban köztartozása volt, és azt nem rendezte.
 
A 14KOZ nyomtatvány kitöltéséről és benyújtásáról részletesebb a NAV útmutatójából tájékozódhat.
 
További fontos civil szervezetekre és adófizetőkre vonatkozó határidőkről adónaptárunkban olvashat.