A NAV idén már több szervezetet kizárt, illetve törölt vagy függesztett fel a kedvezményezettek listájáról. Ezek a szervezetek 2016-ban nagy eséllyel nem részesülhetnek az adó 1%-os felajánlásokból. Tudja meg, milyen okokból zár ki az adóhatóság egy szervezetet!
 
 
Az adóhatóság minden év január 1-jén teszi közzé a kizárt szervezetek listáját, és az azon szereplő civilek az adott évben nem részesülhetnek az 1%-os felajánlásokból. A lista folyamatosan frissül, a szervezeteket az év közben is kizárhatják a kedvezményezettek közül. Jelenleg 1114 szervezet szerepel a listán, amelyen fel van tüntetve nevük, adószámuk, valamint címük.
 
Fontos, hogy a kizárás nem érinti a kedvezményezett előzetes regisztrációját, de a kizárás évében a civil szervezet nem jogosult az szja 1%-os felajánlásokra, és a regisztrációs listán sem szerepelhet.
 

Miért zárnak ki egy szervezetet?

Kizárható egy civil egyesület vagy alapítvány, ha:
  • nem küldi el időben a NAV-nak a a részére átutalt szja 1%-os összeg felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazó (’KOZ elnevezésű) elektronikus közlemény(eke)t;
  •  közleményében számszaki hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget szerepeltette, és az állami adó- és vámhatóság által az adatok javítására kitűzött határidőt lekéste;
  • a NAV az átutalt szja 1%-os összeg közcélú tevékenységnek megfelelő felhasználásának az ellenőrzése során megállapította, hogy a kedvezményezett a közleményében valótlan adatot közölt.
 

Mi az a regisztrációs lista?

Egy 2015-ben életbe lépett szabály szerint, amennyiben egy civil szervezet részesülni kíván az 1%-os felajánlásokból, regisztrálnia kell a NAV-nál. A civil szervezetek minden év szeptember 30-áig regisztrálhatnak az adóhatóságnál.
 
Amennyiben egy szervezet érvényesen regisztrál, akkor a következő évben részesülhet az 1%-os felajánlásokból, tehát ha péládul 2015-ben regisztrált, akkor 2016-ban jogosulttá válik az adó 1%-os támogatásokra. A NAV pedig minden év január 1-jén teszi közzé a regisztrált kedvezményezettek listáját
 
Érdemes tudni, hogy a regisztrációs lista év közben is frissülhet, mivel előfordulhat, hogy a NAV év közben felfüggeszti vagy törli a szervezet adószámát, és ebben az esetben az 1%-ra való jogosultság is elveszik. A 2016-os regisztrált kedvezményezettek listájáról eddig 15 szervezetnek függesztette fel, és 5-nek törölte az adószámát a NAV.
 
Fontos, hogy abban az esetben, ha egy szervezet a már egyszer regisztrált, és a NAV nem törölte vagy függesztette fel az adószámát, akkor a következő években mentesül az regisztrációs kötelezettség alól.
 

Miért törölnek egy szervezetet a regisztrációs listáról?

A kedvezményezett adószámának törlésének vagy felfüggesztésének több oka lehet, például:
  • Ha a regisztrációt követően a – valamilyen változás miatt – a civil egyesület vagy alapítvány már nem felel meg a feltételeknek, ilyenkor a változástól számított 15 napon belül köteles bejelenteni azt az adóhatóságnak. A NAV pedig a bejelentést követően törli a szervezetet a regisztrációs listából. Az adóhatóság abban az esetben is törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha tudomást szerez a a kedvezményezett törléséről vagy közhasznú tevékenységet nem folytató szervezetté történő átalakulásáról, továbbá arról, hogy nem felel meg a törvény szerinti feltételeknek.
  • Amennyiben a szervezetnek köztartozása van,  az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései alapján  a NAV intézkedik a kedvezményezett javára felajánlott adóösszegnek az általa nyilvántartott köztartozásra történő átvezetéséről. Ha azonban a kedvezményezett kiegyenlíti tartozását, akkor részére a fennmaradó összeg utalható.
Szerző
Ivanyos Judit