Május 31-ig kell elküldeni a NAV-hoz az szja 1%-ról szóló beszámolót, amelyet a 2014-ben kiutalt és 2015-ben felhasznált összegről kell elkészíteni. Ehhez 2017-ben a 15KOZ nevű nyomtatvány kitöltése szükséges, ami kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül küldhető el az adóhatósághoz.
 
Érdemes tudni, hogy ’KOZ beszámoló mindig az átutalásról szóló második év május 31-éig adható le (pl. 2015-ben átutalt összeg esetén 2017. május 31-éig, a 2016-ban átutalt összeg esetén pedig 2018. május 31-éig).

Hogyan tölthető ki a beszámoló?

A beszámolóban a civil szervezetnek fel kell tüntetnie mindazon szja 1 százalékos összeg felhasználását, amelyet az adóhatóság 2015. január 1-től 2015. december 31-ig utalt ki a a kedvezményezett és/vagy jogelődje részére, vagy visszatartott köztartozásra.  
 
A beszámolóban szerepeltetni kell a cél szerinti és működési költségeket – külön-külön és összegszerűen is. Fontos, hogy – 2014 óta – a szervezetnek utalt adó 1 százalékos összegeknek maximum 25%-a számolható el működési költségként, ami legfeljebb 25 millió forint lehet, valamint a reklámra, marketingre fordított költségek mértéke nem haladhatja meg az összeg 10%-át, maximum 10 millió forintot. A szabályozásról bővebben korábbi cikkünkben olvashat.
 
Fel kell tüntetni a tartalékolni kívánt összeget is, amire amit – 2014 óta – legfeljebb az átutalást követő második év végéig van lehetőség.
 
A beszámolót akkor is be kell nyújtatni, ha 2015-ben nem utalt ki a kedvezményezett és jogelődje részére szja 1%-os támogatást a NAV, de (az előző évi) a 15KOZ jelű közleményében a kedvezményezett és/vagy jogelődje tartalékolt összeget tüntetett fel. A közlemény végén egy szabadon gépelhető rész található, amelyben a felajánlott összeg felhasználására vonatkozó részletes információkról lehet beszámolni.
 

Mikor kell visszafizetni a támogatások összegét?

Ha a kedvezményezett a 2 éves a tartalékolási időt túllépi, a NAV kötelezi a fel nem használt, ötezer forintot elérő összeg visszafizetésére. Amennyiben a kedvezményezett a 2014-ben kiutalt, és tartalékolt összeget 2016. december 31-ig felhasználni nem tudta, akkor ezt a 15KOZ jelű közlemény „B5” sorában kell feltüntetnie.
 
A jogtalanul felhasznált összege(ke)t a programozottan számított „C8”,”C9”-es sorok tartalmazzák. A teljes visszafizetendő összeg („C10”-es sor) a tovább már nem tartalékolható, legalább ötezer forintot elérő összegből, valamint a jogtalanul felhasznált összeg(ek)ből áll, melyet az állami adó- és vámhatóság határozattal fizettet vissza. A határozattal előírt összeget nem a kiutalási számlára, hanem a kedvezményezettnek a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056353 számú, NAV személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlára kell visszafizetnie.
 

Ha megszűnik a szervezet

Amennyiben a civil szervezet jogutód nélkül szűnik meg,  a beszámolót soron kívül kell elkészítenie és benyújtania, ebben az esetben a 17MKOZ bizonylatban kell elszámolni a 2015. január 1- jét követően kiutalt, valamint a 15KOZ bizonylatban tartalékolt 1 százalékos összegekről. Ha pedig jogutódlással szűnik meg, akkor a jogutódnak a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettsége van.
 

Közzétételi kötelezettség

A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter a NAV által továbbított 15KOZ jelű közleményeket 2017. június 30. napjáig a civil szervezetekkel foglalkozó internetes honlapján legalább egy évig ingyenesen közzéteszi. Ha a szervezet saját honlappal rendelkezik, a felhasználást követő év május 31-ig a közleményt fel kell tüntetnie azon, és legalább egy évig nem távolíthatja el onnan.
 

A szervezet ki is zárható

Amennyiben a szervezet:
  • a közleményre vonatkozó szabályoknak nem tett eleget,
  • a közleményt nem nyújtotta be határidőre és a mulasztásról nem nyújtott be igazolást,
  • a közleményben számszakilag hibás adatot közölt,
  • nem az elszámolandó összeget tüntette fel,
  • a NAV által közölt javítására kitűzött határidőt elmulasztotta,
  • ha beszámolójában valótlan adatot közölt,
  • beszámolt időszakban köztartozása volt, és azt nem rendezte,
a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben nem részesülhet az 1%-os felajánlásokban. A 2017-es kizárt kedvezményezettek listáját itt találja.
 
További fontos civil szervezetekre és adófizetőkre vonatkozó határidőkről adónaptárunkban olvashat. 
Szerző
Ivanyos Judit