A civil szervezeteknek május 31-ig kell eljuttatniuk a számviteli beszámolót a közhasznúsági melléklettel együtt papírlapon, postai úton az Országos Bírósági Hivatalhoz.
 
A civil szervezeteknek minden évben számviteli beszámolót kell benyújtaniuk az Országos Bírósági Hivatalhoz május 31-ig. A számviteli beszámolót a 224/2000. (XII.19.) Kormányrendelet és a Számviteli törvény előírásai szerint kell megírni.
 
A beszámolót a szervezet által folytatott tevékenység, az általa alaptevékenység és vállalkozási/gazdasági tevékenységből megszerzett éves bevétel nagysága, valamint a könyvvezetési módja szerint kell elkészíteni.
 

A beszámoló formái

Amennyiben a szervezet egyszeres könyvvezetést végez, az egyszerűsített éves beszámolóban az egyszerűsített mérlegnek és az eredmény-levezetésnek kell szerepelnie.
 
Kettős könyvelés esetén pedig az egyszerűsített éves beszámolóban a mérlegnek, az eredménykiuntatásnak és a kiegészítő mellékletnek kell szerepelnie. Arról, hogy milyen esetekben köteles a szervezet kettős könyvelést vezetni részletesebben itt olvashat.
 
Miden civil szervezetnek (annak is, amely nem rendelkezik közhasznú jogállással) a számviteli beszámoló mellett közhasznúsági mellékletet is kell készítenie. 
 

Könyvvizsgálat

Annak a civil szervezetnek, amely a beszámolóját könyvvizsgálóval nem vizsgáltatja felül, a beszámoló valamennyi mellékletében fel kell tüntetni az alábbi szöveget: „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” Csak abban az esetben kötelező a könyvvizsgálat, ha a szervezet vállalkozási tevékenységből elért éves bevétele a tárgyévet megelőző két üzleti év átlagában meghaladja a 300 millió forintot, valamint, ha egy teljesítendő pályázatban előírták a program könyvvizsgálatát. Ugyanakkor önkéntesen bármikor lehet könyvvizsgálatot kérni.
 
A szervezet köteles a számviteli beszámolót letétbe helyezni és közzé tenni
 

Segítség a civileknek

A szervezetek megfelelő tájékoztatása érdekében a létrehozott civil információs centrumok készséggel fogadják a civil szervezetek beszámoló elkészítésével, más kötelezettségeivel kapcsolatos megkereséseit. A fővárosi és a megyei civil információs centrumok elérhetőségeit a Civil Információs Portálon találja, a http://civil.info.hu/civil-informacios-centrumok linken.
 
További fontos civil szervezetekre és adófizetőkre vonatkozó határidőkről adónaptárunkban olvashat.