Nemcsak a civileknek hasznos információ, de magánszemélyként is érdemes tudni, hogy mire használhatja fel a szervezet a felajánlott 1%-ot. Ennek függvényében tudja az adózó is megtervezni, hogy adott évben milyen szervezetet és célokat kívánnak támogatni.
 
 
Érdemes tudni, hogy a magánszemély által felajánlott pénzösszeg költségvetési támogatásnak minősül, amelynek igénylését és a megfelelő közcélú felhasználást – az adótörvény szerint –az adóhatóság ellenőrzi. Amennyiben a támogatás igénylése jogsértő (például a kedvezményezetti feltelek nem teljesülnek), illetve nem a közcélú tevékenységnek megfelelően használta fel azt a civil szervezet, akkor vissza kell fizetnie a részére átutalt összeget az adóhatóságnak.
 

Az 1%-ot a civil szervezet felhasználhatja:

• Közcélú tevékenységekre, azaz, amit a szervezet a létesítő okiratában alaptevékenységként meghatározott, például állatmentés.
• Működésre. Fontos azonban, hogy az új szabályozás szerint ennek együttes összege nem haladhatja meg a kapott felajánlások 25%-t, de maximum 25 millió forintot. A reklámra/marketingre fordított tevékenység pedig nem lehet több az egész összeg 10%-ánál, amely maximum 10 millió forint lehet.
• A felajánlások tartalékolására is van lehetőség, az átutalást követő második év december 31-ig. A tartalékolás szabályairól részletesebben itt olvashat.
 

Mi számít működési költségnek?

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti:
• 79. §-a személyi ráfordítások
• 83. § (3) bekezdése szerinti fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
• 86. § (7) bekezdés c) pontja szerint a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, véglegesen átadott pénzeszközök összege
• a székhely, működési hely - kivéve, ha az valamely alapító, tag, vezető tisztségviselő, alkalmazott vagy ezek hozzátartozója által bármely jogcímen lakás céljára használt ingatlana is egyben- fenntartásával és működtetésével kapcsolatos költségek, így különösen az ingatlan bérleti díja és a kedvezményezettet terhelő közműdíjak
• postaköltség, telefon- és internetszolgáltatás alapdíja,
• költségvetési szervek esetében - személyi és dologi juttatások.
 

Beszámoló, beszámoló, beszámoló!

Az kapott 1% felhasználásáról a szervezet köteles beszámolót készíteni, külön-külön kell feltüntetni a cél szerinti és a működési költségeket, illetve a tartalékolás tényét. (a 14KOZ nyomtatvány kitöltésével). A közlemény végén egy nagyobb terjedelmű szabadon gépelhető rész is található, ahova az 1% felhasználásának részletes információi tüntethetőek fel.
 
A beszámolót a felajánlások összegének átutalást követő második év május 31-ig (tehát a 2015-ben kapott összeg esetén 2017. május 31-éig, a 2014-ben átutalt összeg esetén pedig 2016. május 31-éig) a NAV részére elektronikus formában, azaz az Ügyfélkapun keresztül kell elküldeni.
 
Az a szervezet, amely internetes felülettel rendelkezik, köteles közleményét ezen a felületen is közölni a felhasználást követő év május 31-ig. Magánszemélyként érdemes megnézni a szervezet honlapján a felhasznált adónk sorsát, illetve felvilágosítást lehet kérni, hogy milyen célokra használták fel, mit fedeztek belőle. A kedvezményezett szervezetek átláthatósága nagyon fontos odafigyelni, ezért mikor odaadjuk az 1% adónkat előtte érdemes a szervezet előző évi beszámolját megnézni, amely nemcsak a számszaki adatokra vonatkozik, hanem a tevékenységre is, azaz azon szervezetek, melyek részletesen beszámolnak a tevékenységükről, az adott év előrehaladásáról, sokkal inkább kizárt a visszaélés lehetősége.
 

A NAV kizárja a felajánlásokban való részesedésből a szervezetet, ha:

• közleménye vonatkozó szabályoknak nem tett eleget
• a beszámolóban hibás adatokat közölt, vagy nem az elszámolandó összeget tüntette fel
• és az adatok javítására kitűzött határidőt elmulasztotta
• vagy beszámolójában valótlan adatot közölt
 
Felajánlás előtt keressen szervezetet az Adó1százalék.com keresőjében, és tájékozódjon az idei évben a regisztrált kedvezményezettek és kizárt civil szervezetek listájáról is.