A NAV által közétett lista tartalmazza azon adózóknak a nevét, székhelyét, lakcímét adószámát, természetes személy esetében az adóazonosító jelet, akik nem jelentették be foglalkoztatottaik munkaviszonyát és mindezt pedig a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat megállapította.
 
A NAV közzéteszi továbbá a jogsértést megállapító határozat keltét és végrehajthatóvá válásának napját is. A NAV, a honlapján közzétett adózók adatait két év elteltével törli. Kivéve, ha a jogsértést az adózó ismét elkövette. A listából való törléshez szükséges két évet az ismételt jogsértés közzétételétől kell számítani.
 
A bejelentés nélkül alkalmazottat foglalkoztatók listája itt található.
Csak is kizárólag az tartozik a nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezők közzé akit a NAV, illetve a bíróság a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül ismételten bírsággal sújtott a korábbival azonos és ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt.
 
Mi számít ismételt mulasztásnak?
Ha a közzétett és az előző mulasztás jogerőssé és végrehajthatóvá válása között nem telt el két év. A lista rendszeres frissítése miatt előfordulhat, hogy az előző mulasztás már nem szerepel a NAV honlapján nyilvánosságra hozott, bejelentés nélkül alkalmazottat foglalkoztatók listáján.
 
2018. január 1-je óta a NAV külön nyilvánosságra hozza a bejelentés nélkül alkalmazottat foglalkoztatók közzétételi listáján szereplő adózók közül azokat, akik nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.
 
A nem rendezett munkaügyi kapcsolatokkal rendelkező adózók listája itt található.