A koronavírus járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében újabb könnyítéseket vezetnek be a veszélyhelyzetre való tekintettel.
 
Meghosszabbítják a leadás és bevallás határidejét az alábbi esetekben:
 
 • Számviteli beszámoló
 • Társasági Adó
 • Innovációs járulék
 • Energiaellátók jövedelemadója
 • Kisvállalati adó
 
Természetesen dönthetnek úgy is az adózók, hogy nem élnek a meghosszabbított számviteli és adózási határidő lehetőségével és a bevallásukat az„eredeti” határidőig nyújtják be.
 
Lehetséges az is, hogy az adóbevallásra és adóbefizetésre a meghosszabbított határidőben kerüljön sor úgy, hogy az adózó eközben a számviteli halasztással nem él.
 
Számviteli beszámoló készítés határidejének módosulása
 
A Korm. rendelet[1] alapján a számviteli beszámoló készítési, nyilvánosságra hozatali, letétbe helyezési és közzétételi, továbbá benyújtási (leadási, megküldési) határidők – ha azok 2020. április 22. és 2020. szeptember 30. közé esnek – 2020. szeptember 30-áig kitolódnak és az ezekre a beszámolókra épülő számviteli kötelezettségek határidejét is ettől a naptól kell számítani.
 
A beszámolási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos könnyítések azonban nem vonatkoznak a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók (a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény 2. § 19. pontja szerinti gazdálkodók) beszámolóira.
 
Bevallások határidejének módosulása
 
A Korm. rendelet alapján[2] halasztást kapnak az adózók a 2020. április 22-e és szeptember 30-a között esedékes egyes kötelezettségek teljesítésére.
 
Ez érinti a következő éves elszámoló bevallásokat:
 
 • Társasági adóról
 • Innovációs járulékról
 • Energiaellátók jövedelemadójáról
 • Kisvállalati adóról
 
Az eredeti, 2020. június 2-i határidő helyett elegendő 2020. szeptember 30-áig beadni a fent felsorolt bevallásokat, illetve például a transzferár-nyilvántartást is, amelyet a bevallás benyújtásához igazodva, de legkésőbb 2020. szeptember 30-áig lehet elkészíteni.
 
Kapcsolódó nyomtatványok:
 
 • Társasági adóalanyok esetén a 1929 jelű,
 • Kisvállalati adóalanyok esetén a 19KIVA jelű bevallás
 • Minden egyéb, a felsorolt adónemekbe tartozó olyan bevallást, aminek az eredeti határideje az említett időszakra esik, szintén elegendő szeptember 30-áig teljesíteni. Ilyen például a ’29EUD, a ’71 jelű bevallás.
 • Ha a kisvállalati adó alanya más adónem alanyává válik, és ezért a 2020-ban eltelt időszakra záró bevallást kell benyújtania az említett intervallumban, szintén halasztást kap a 20KIVA záró bevallás és az abban foglalt kötelezettségek teljesítésére.
 
Az éves adó befizetésének határideje
 
A felsorolt adónemekben a 2019-re megfizetett adóelőlegek és az éves fizetendő adó különbözetét
 
 • amennyiben az befizetendő összeg, elegendő szeptember 30-áig teljesíteni,
 • amennyiben az visszaigényelhető összeg, azt a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az adózás rendjéről szóló törvény által az adóbefizetésre előírt eredeti esedékességtől számított 30 napon belül utalja ki a NAV.
 
A visszaigénylő pozícióban lévő adózóknak tehát célszerű a bevallást minél korábban benyújtaniuk.
 
Fontos kiemelni, hogy azon adózók esetében,
 
 • amelyek a bevallási kötelezettségüknek 2020. április 22-e előtt eleget tettek,
 • ám az adófizetési kötelezettségüknek nem,
 • de az adófizetési kötelezettség eredeti esedékessége a 2020. április 22. és szeptember 30. napja közé esik (mint például 2020. június 2-a),
 • a Korm. rendelet szabályai alapján 2020. szeptember 30-ig teljesíthetik az adófizetési kötelezettségüket.
 
Ehhez hasonlóan, a 2020. szeptember 30-i éves adófizetési határidő vonatkozik azokra az adózókra is, amelyek a bevallásukat az eredeti esedékességet követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtják be.
 
Felhívják a figyelmet, hogy a fentiek szerinti halasztott bevallási és befizetési határidőkkel élhetnek
 • a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók is (függetlenül attól, hogy a beszámolójuk tekintetében az eredeti határidők az irányadók),
 • azon, eltérő üzleti év szerint működő adózók is, amelyek esetében a fentiek szerinti bevallások esedékessége 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a közé esik.
Adóelőlegek bevallása és befizetése
 
 • A társasági adó
 • Az innovációs járulék
 • Az energiaellátók jövedelemadója
az éves elszámoló bevallásával egyidejűleg megállapítandó, adóelőlegek bevallása az említett éves elszámoló bevallásokon szeptember 30-áig történik.
 
A Korm. rendelet[3] szerint az adózók a 2020. július és szeptember közötti időszakban esedékes adóelőleg-fizetési kötelezettségüknek az utolsó rendelkezésre álló bevallásban megállapított előleg-kötelezettség alapján, azonos összegben és ütemezésben tesznek eleget.
 
Így például egy folyamatosan működő, havi adóelőleg-fizetésre kötelezett adózó a 2020. július-szeptember havi adóelőlegeket a 1829 bevallásban megállapított, 2020. első félévében bevallott adóelőlegek összegével azonos összegben fizeti meg az érintett hónapok 20. napjáig.
 
Ha az adózó számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el a hivatkozott rendelkezések alapján fizetendő adóelőleg összegét, akkor ezen adó-, illetve járulékelőleg mérséklését kérheti annak esedékessége előtt.
 
Az adófelajánlás az általános szabályok szerint lehetséges a megfizetett társaságiadó-előlegeknél.
 
A kisvállalati adóban a negyedévente esedékes adóelőlegek bevallására a 20KIVA bevallás 01-es lapja szolgál. A Korm. rendelet alapján a II. negyedévi előlegről szóló 20KIVA bevallás határideje – az eredeti 2020. július 20-a helyett – 2020. szeptember 30-a[4]. A kiva-előlegek megfizetése ugyanakkor az eredeti esedékességi időpontok szerint történik.
 
Fontos, hogy az I. negyedévi előlegről szóló 20KIVA bevallás határidejét a Korm. rendelet nem érinti.
 
[Pénzügyminisztérium – NAV Központi Irányítás]
[1] Korm. rendelet 2. §-a
[2] Korm. rendelet 1. § (1)-(3) és (7) bekezdése
[3] Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése
[4] Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése