Május végéig kell leadniuk a civileknek az 1%-os támogatások felhasználásáról szóló beszámolójukat. Itt tudhatja meg, hogy hogyan készíthető és küldhető el az szja 1%-beszámoló.
 
 
Május 31-ig kell elküldeni a NAV-hoz az szja 1%-ról szóló beszámolót, amelyet a 2014-ben kiutalt és 2015-ben felhasznált összegről kell elkészíteni. Ehhez 2016-ban a 14KOZ nevű nyomtatvány kitöltése szükséges, ami kizárólag elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül küldhető el az adóhatósághoz.
 

Hogyan kell elkészíteni a beszámolót?

A közleményben szerepeltetni kell mindazon szja 1%-os összegek felhasználását, amelyeket a NAV 2014. január 1-jétől 2014. december 31-ig utalt ki a kedvezményezett és/vagy jogelődje részére. Fel kell tüntetni a cél szerinti és működési költségeket – külön-külön és összegszerűen is. Fontos tudni, hogy – 2014 óta – a szervezetnek utalt adó 1%-os összegeknek maximum 25%-a számolható el működési költségként, ami legfeljebb 25 millió forint lehet, valamint a reklámra, marketingre fordított költségek mértéke nem haladhatja meg az összeg 10%-át, maximum 10 millió forintot. A szabályozásról bővebben korábbi cikkünkben olvashat.
 
A beszámolóban azt is fel kell tüntetni, ha a szervezet tartalékolni kívánja a felajánlott összeget, amit – 2014 óta – legfeljebb az átutalást követő második év végéig tehet meg. Szerepeltetni kell továbbá a 13KOZ jelű közleményben tartalékolt összegként megjelölt szja 1%-os összeg(ek) felhasználására vonatkozó adatokat is. Tárgyévben (2015-ben) felhasznált összegekbe azokat az összeget is bele kell számítani, amelyeket a szervezet az utalás évében, vagyis 2014-ben használt fel. A közleményt akkor is be kell nyújtatni, ha 2014-ben nem utalt ki a kedvezményezett és jogelődje részére szja 1%-os támogatást a NAV, de (az előző évi) a 13KOZ jelű közleményében a kedvezményezett és/vagy jogelődje tartalékolt összeget tüntetett fel.
 
A közlemény végén egy szabadon gépelhető rész található, amelyben a felajánlott összeg felhasználására vonatkozó részletes információkról számolhat be a kedvezményezett.
 
Érdemes tudni, hogy a ’KOZ beszámoló mindig az átutalásról szóló második év május 31-éig küldhető el (pl. 2014-ben átutalt összeg esetén 2016. május 31-éig, a 2015-ban átutalt összeg esetén pedig 2017. május 31-éig).
 

Visszafizetési kötelezettség

Amennyiben a kedvezményezett a 2 éves a tartalékolási időt túllépi, a NAV kötelezi a fel nem használt, ötezer forintot elérő összeg visszafizetésére.
 
Abban az esetben továbbá, ha a civil szervezet a 2008. év előtt átutalt összeg (vagy egy része) tartalékolása mellett döntött, az összegeket 2015. december 31-ig használhatta fel. Amennyiben a kedvezményezett ezeket az összegeket 2015. december 31-ig nem tudta felhasználni, akkor ezt a 14KOZ jelű közlemény „F” blokkjában kell jeleznie, és a fel nem használt összeget a közlemény benyújtásával egyidejűleg a NAV Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-06056353 számú, NAV személyi jövedelemadó magánszemélyt, őstermelőt, egyéni vállalkozót, kifizetőt terhelő kötelezettség beszedési számlára köteles visszautalnia.
 

Megszűnés esetén

Ha a civil szervezet jogutód nélkül szűnik meg, a közleményt soron kívül kell elkészítenie és benyújtania, ebben az esetben a 16MKOZ bizonylatban kell elszámolni a 2015. január 1- jét követően kiutalt, valamint a 14KOZ bizonylatban tartalékolt szja 1%-os összegekről. Ha pedig jogutódlással szűnik meg, akkor a jogutódnak a jogelődre vonatkozó tartalmú és határidejű beszámolási kötelezettsége van.
 

Közzétételi kötelesség

Az adóhatóság a megkapott közlemény adatait átadja az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter részére, aki az adatokat minisztériuma honlapján közzéteszi. Fontos, hogy az a szervezet, amely saját honlappal rendelkezik, a felhasználást követő év május 31-ig a közleményt fel kell tüntetnie azon, és legalább egy évig nem távolíthatja el onnan.

 

A szervezetet ki is zárhatják

Ha a szervezet:
  • a közleményre vonatkozó szabályoknak nem tett eleget,
  • a közleményt nem nyújtotta be határidőre és a mulasztásról nem nyújtott be igazolást,
  • a közleményben számszakilag hibás adatot közölt,
  • nem az elszámolandó összeget tüntette fel,
  • a NAV által közölt javítására kitűzött határidőt elmulasztotta,
  • ha beszámolójában valótlan adatot közölt,
  • beszámolt időszakban köztartozása volt, és azt nem rendezte,
a határozat jogerőre emelkedését követő rendelkező évben nem részesülhet az 1%-os felajánlásokban. A 2016-os kizárt kedvezményezettek listáját itt találja.
 
A 14KOZ nyomtatvány kitöltéséről és benyújtásáról részletesebb a NAV útmutatójából tájékozódhat.
 
További fontos civil szervezetekre és adófizetőkre vonatkozó határidőkről adónaptárunkban olvashat. 
Szerző
Ivanyos Judit